היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 69127
השפעתו של תומס ג'פרסון על התפשטותה הטריטוריאלית של ארה"ב בין השנים 1782-1826.
8,804 מילים (כ-27 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68900
אידיאל החירות והשוויון של תומס ג'פרסון במערכת החינוך האמריקאית.
4,507 מילים (כ-14 עמ'), 18 מקורות, 416.95 ₪
עבודה מס' 41130
הוכחת קיום האל, חשיבות הדטרמיניזם לטוב האלוהי ואהבת האל לפי אקווינוקס.
3,015 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 70025
ניתוח יצירה ספרותית על בסיס הסוגיות והקונפליקטים העולים ממנה.
1,995 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62010
עבודה המתרכזת בשאלת יחסו לדת ולתנ"ך.
14,193 מילים (כ-43.5 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60722
הסתירה בין היותו אידיאולוג החירות לבין יחסו הגזעני לשחורים, כיצד מתיישבת סתירה זו? האם חזונו התממש?
3,491 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40862
רקע, תרגום השירים, צורות אופייניות לשירה האליזבטיאנית, שם הורד, וניתוח השירים.
4,004 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 40960
רקע כללי, דיעותיו של הובס ביחס לסדר החברתי ותפקוד וניהול הקהילה לפי ספר זה והתייחסות למדע על פי הובס.
4,783 מילים (כ-14.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40740
המורשת הרעיונית, הצהרת העצמאות, פרשנות לחוקה האידיאלים של החזון האגררי, הדמוקרטיה, חירות וממשל.
10,845 מילים (כ-33.5 עמ'), 21 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17