היישום אינו מחובר לאינטרנט

אישיותו ותולדות חייו של תומס ג'פרסון

עבודה מס' 062010

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה המתרכזת בשאלת יחסו לדת ולתנ"ך.

14,193 מילים ,45 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

אין אני מתיימר לחדש דבר על ג'פרסון עצמו, אלא להאיר את זיקתו לתנ"ך, ואחדות מהשלכותיה.
תומס ג'פרסון הוא האיש שנכתבו עליו הכי הרבה מחקרים, מכל כיוון אפשרי, לכאורה כל המוסיף גורע. אך מן הראוי לזכור שמדובר באישיות כל כך רב גונית, עד שדומה הדבר בעיני, שתמיד יהיה לג'פרסון מה לחדש. וכתב כבר מזמן ההיסטוריון הנרי אדמס (Henry Adams) את אמירתו המפורסמת, שכמעט כל מדינאי אמריקאי אחר ניתן לתיאור "במשיכות מכחול אחדות", אך ג'פרסון ניתן לתיאור רק "בעבודת נמלים, בעפרון דק, עקב בצד אגודל, וגם אז דמותו תלויה בנקודת המבט של המסתכל".
לפיכך, טוען מריל פטרסון, אין רמז ברור לפתרון המבוך של הדמות, שמהווה חלק כל כך משמעותי מחיפוש הזהות המתמיד של אמריקה, אך עדין החובה המוטלת על ההבנה ההיסטורית עומדת בעינה..." והרי בזאת בדיוק עסקנו, בניסיון להבהיר משהו מהזהות של אמריקה אז, בשנות המהפכה והרפובליקה הצעירה.
בדעתי לערוך דיון, באישיותו ותולדות חייו של תומס ג'פרסון, אתרכז בעיקר בשאלת יחסו לדת ולתנ"ך, והקרנתו של יחס זה על האינטראקציה שלו עם הציבור, בתקווה להתמודד עם הפרדוכס של נול, שהתנ"ך היה באמריקה המהפכנית בכל מקום ובשום מקום. פרדוכס זה פתוח לכאורה לשני כווני פרשנות עיקריים: מצד אחד אפשר להניח, שעיקר השפעתו של התנ"ך הייתה סמויה, כדרך השפעתם של מרכיבים חשובים רבים של זהות, מצד שני, אולי צריך להסיק מסקנה הפוכה. אולי התנ"ך כבר הפסיק להיות מרכיב זהות מרכזי בחברה הנתונה בתהליך מואץ של מודרניזציה, שאחד מסימניה הוא השתחררות מכבלי-דת.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הדת והתנ"ך בתקופת המהפכה באמריקה
ב. תומס ג'פרסון ויחסו לדת ולתנ"ך
תולדות חייו של ת. ג'פרסון
הדת והתנ"ך במשנתו של תומס ג'פרסון
א. תומס ג'פרסון ועקרון חופש הדת והמצפון
ב. החוק לכינון חופש דת בוירג'יניה
ג. עוד על חופש דת ומצפון
ה. חינוך לדת בין מהפכה לקונטרה-מהפכה
ו. הנצרות של תומס ג'פרסון
ז. התנ"ך של תומס ג'פרסון
ח. מקורות בנוגע ליחסו של ג'פרסון לתנ"ך
1.התנגדות לרעיון השילוש
2. המשנה הדתית של ג'פרסון
ט. יחסו של ג'פרסון לתנ'"ך היהודי (הברית-הישנה)
י. כתיבתו מחדש של התנ"ך
הצד הפוליטי מאחורי יחסו של ג'פרסון לתנ"ך ולדת
א. דת ופוליטיקה
ב. חקיקת חוקי מדינה בענייני דת
1. חוק מס' 83 "חוק לשמירת רכושה הקודם של הכנסייה".
2. חוק מס' 84 "חוק לענישתם של מפריעים לטכסים דתיים, ולמי שלא שומר שבת".
3. חוק מס' 85 - "החוק לקביעת ימים לתענית ולתפילות בציבור.
4. חוק מס' 86 - "החוק לביטול נשואין אסורים ע"י החוק המקראי, ולקביעת הדרך הראויה לטכס
הנשואין החוקי"
סיכום, ניתוח ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אורין, נ. (תשכ"ג). אמריקה הדמוקרטי לפי תפיס תומס ג'פרסון, רמת-גן.
קולקא, ג. (1987). חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפו ושינוי בממשל ארצות הברית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
קולקא, ג. (1992). ומס ג'פרסון - איש רנסנס אמריקני בעולם של מהפכה - דיוקן-חיים במכתבים, תומס ג'פרסון - על חירויות היחיד ועל עקרונות השלטון העצמי, האוניברסיטה הפתוחה.
קולקא, ג. (1989). (עריכה), מרעיון לממשות: הפדרליזם האמריקני בהתהוותו 1820-1789 - קובץ מקורות, האוניברסיטה הפתוחה.
קולקא, ג. (1993). תומס ג'פרסון - איש רנסנס אמריקני בעולם של מהפכה - הגיגים, השערות, שאלות, עובדות, האוניברסיטה הפתוחה.
שלח, א. (מתרגם). (1943). הדמוקרט המהפכני: ספר תומס ג'פרסון..., ספרית התרבות האמריקאית, תל-אביב.
Beilyn, Bernard quated in Daniel Dreisbach (1991). "A New Perspective on Jefferson's Views on Church-State Relations: The Virginia Statute for Establishing Religious Freedom in its Legislative Context". The American Journal of Legal History, vol-xxxv 184.
Bloch, Ruth. (1985). Visionary Republic. Millenial Themes in American Thought, 1756-1800. Cambridge, Mass.
Boyd, Julian and Cullen, Charles (eds.) (1990). The Papers of Thomas Jefferson. 24 vols. Princeton, N.J
Boyed and Cullen. The Papers of Thomas Jefferson. 2:545-547
Commager, Henry. (1973). "Jefferson and the Enlightenment" in Weymouth. Thomas Jefferson. The Man. ..His World...His Influence. 39-67
Curry. (1986). The First Freedom: Church and State in America to the Passage of the First Amendment. 148;
DeWolfe, Mark. Howe Quated in Dreisbach "Virginia Statute for Establishimg Religious Freedom." 203.
Dreisbach. "A New Perspective on Jefferson's Views on church-state relations". 180-182.
Fischer, David Hackett. (1965). The Revolution of American Conservatism: The Federalist Party in the Era of Jeffersonian Democracy. N.Y.
Frey, Sylvia. (1994). "The Year of Jubillee is Come". Black Christianity in the Plantation South in Post-Revolutionary America", in Hoffinan and Albert. Religon in a Revolutionary Age. 87-124.
Hall, David. (1984). "Religion and Society: Problems and Reconsiderations" in Jack Greene and J.R. Pole (ed.) Colonial British America. Baltimore. 317-344.
Hatch. The Democratization of American Christianity.
Healey, Robert. supra note 66. in Ibid. 199; James Gurley. supra note 113.
Hellenbrand, Harold. (1990). The Unfinished Revolution. Education and Politics in the Thought of Thomas Jefferson. Newark.
Isaac. The Transformation of Virginia 1740-1790.
Isaac. "Evangelical Revolt: The Nature of the Baptists Challenge to the Traditional Order in Virginia, 129.
Jefferson, Thomas. "Autobiography", in Cousins. In God We Truast. 120
Jefferson, Thomas. [1783]. Notes on Virginia, in Cousins. In God We Truast. 121-124.
Johnson, Paul. (1991). Democracy, Patriarchy, and the American Revivals, 1780-1830. Journal of Social History. 24(4) 843-850.
Joseph, Ellis. (1993). "Friends of Twilight". American Heritage. 44(3) 86-99.
Kerber, Linda. (1970). Federalists in Dissent: Images and Ideology in Jeffersonian America, Ithaca.
Lipscomb, Andrew and Bergh Albert. (eds.) (1905). The Writings of Thomas Jefferson. 20 vols. bound in 10. Washington D.C. 14:126-129.
Malone, Dumas. (1973). "Introducrion". in (ed.) Lally Weymouth. Thomas Jefferson The Man...His World. His Influence. N.Y. 9-11
Malone, Dumas. (1981). Jefferson and His Time. 6 vols. 6:499.
McConnell (1990)."The Origins and Historical Understanding of Free Exercise Religion". Harvard Law Review. 1409.1430-1455
Miller, William Lee. (1986). The First Liberty: Religion and the American Republic.
Noll. "The Image of the U.S. as a Biblical Nation, 1776-1865"; Noll (1985). "The Bible in Revolutionary America" in James Johnson (ed.). The Bible in America. Low, Politics and Rethoric. N.Y. 36-60.
Paine, Thomas. "The Age of Reason", in Clare. Thomas Paine Representative Selection. 257-293, 330-334
Peterson, Merrill. (1960). The Jefferson Image in the American Mind. N.Y.
Peterson, Merrill.. (1970). Thomas Jefferson and the New Nation. N.Y.
Peterson, Merrill. (1973). "Thomas Jefferson: A Brief Life".
Sandler. (1960). "Lockean Ideas in Thomas Jefferson's Bill for Establishing Religious Freedom". Journal History of Ideas. 21. 110.
Silverman, Keneth. (1969). Timothy Dwight. N.Y.
Sobel, Mechal. (1987). The World They Made Together. Black and White Values in Eighteenth-Century Virginia. Princeton. N.J.
Tise, Larry. (1987). Proslavery. A History of the Defense of Slavery in America. 1701-1840. Athens and London.
Weber, Max. [1905] (1958). The Peterson Ethic and the Spirit of Capitalism. Trans. Talcott Parsons. N.Y.
Wiggins, James. (1973). "Jefferson and the Press", in Weymouth. Thomas Jefferson The Man... His World... His Influence. 141-158
Wood. The Radicalism of the American Revolution.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אישיותו ותולדות חייו של תומס ג'פרסון", סמינריון אודות "אישיותו ותולדות חייו של תומס ג'פרסון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.