היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 62222
הרפורמה בחוקי ניירות הערך האמריקאים - מניעים ותוצאות.
3,034 מילים (כ-9.5 עמ'), 14 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 62865
1,883 מילים (כ-6 עמ'), 18 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64543
התנאים להגשת תובענות ייצוגיות על פי חוק ני"ע.
11,523 מילים (כ-35.5 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65799
השוואה בין חוק ני"ע, חוק החברות והצעה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ה- 2005 וכן השוואה לדין ולפסיקה בארה"ב.
15,687 מילים (כ-48.5 עמ'), 82 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60432
סקירת הדין בארה"ב ואנגליה והדין הישראלי.
11,290 מילים (כ-34.5 עמ'), 52 מקורות, 306.95 ₪
עבודה מס' 69918
דיון בשאלה האם תובענה ייצוגית הינה כלי אפקטיבי לאכיפת זכויות צרכניות, תוך בחינת היתרונות והחסרונות העולים משימוש בכלי זה.
12,364 מילים (כ-38 עמ'), 32 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69941
האם שימוש בכלי המשפטי של תובענות ייצוגיות, הינו כלי מתאים להתמודדות עם תאגידים אשר מחצינים נזק סביבתי, ומה מידת השפעתו.
13,121 מילים (כ-40.5 עמ'), 40 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67941
סקירה רחבה של הטעיות במשק שנעשו לאחרונה ומהי ההשפעה של החוק החדש בתובעניות הייצוגיות לעומת המבנה שהיה לפני כן בתחרות בלתי הוגנת ללא חוק התובעניות החדש כחוק פוזיטיבי הנותן זריקת מרץ להגשת תובענות.
23,898 מילים (כ-73.5 עמ'), 200 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68333
סקירה כללית, תוך התייחסות לחמישה מקורות.
1,689 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9