היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 43
עבודה מס' 60612
תיאור המצב הקיים ובחינת המשתנים המשפיעים כגון: השכלה, עיסוק במשלחי יד שונים, מצב משפחתי, אפשרויות קידום.
5,558 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 21051
סיפור מהספר "עיר ומלואה" מאת ש"י עגנון: ניתוח היצירה, תאור הסיפור, תאור המטפורות ומושגים שונים העולים מהסיפור.
2,459 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 41469
תאור סטטיסטי, תאור המשתנים המסבירים, ההנחות הסטיסטיות הנדרשות לאמידת המודל ובדיקת כל המשתנים(כולל גרפים).
2,539 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10132
מעמד האישה בעולם הערבי, ספרות נשים בעולם הערבי, תאור סופרות, תאור סיפורים, סיכום ודיון.
3,422 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61342
רבי דב בער מבוליהוב- תאור חייו ופועלו.
3,072 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 65443
תאור שיטת עבודתה של מירה, מנהלת "מרכז קובו", דרך השוואה בין שתי גישות בספרות
5,767 מילים (כ-17.5 עמ'), 4 מקורות, 211.95 ₪
עבודה מס' 60318
ניתוח מושג המונופול, התפתחותו ההיסטורית של משק החשמל, תאור משק החשמל, השוואת המצב בישראל למדינות אחרות בתחום החשמל, תוך השוואת המבנה, והמחירים.
9,931 מילים (כ-30.5 עמ'), 50 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 60162
תאור שלביה האחרונים של מלחמת פילופונס, המלחמה החשובה של העת העתיקה, תוך התמקדות בחלקו של ליסנדרוס.
5,346 מילים (כ-16.5 עמ'), 20 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41611
הצגת הנושא, הסתגלות נפשית והתנהגותית לנכות, תאור המחקר ומהלך התצפית ודיון בממצאים.
5,530 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 43