היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 66658
האם קיימת איזושהי ידיעה ודאית במידה כזו שאדם בעל שכל לא יטיל בה ספק?
933 מילים (כ-3 עמ'), 3 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 61592
דיון בשילוב הילד החריג המשפחה ובחברה.
4,082 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65822
התעללות מינית בילדה עם פיגור שכלי.
3,699 מילים (כ-11.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68158
בחינת היבטים חברתיים, אתיים, הלכתיים ומעשיים של הזכות לאמהות מזרע נפטר, ודיון בעניין המצב המצוי והמצב הרצוי.
6,436 מילים (כ-20 עמ'), 55 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62728
סקירת הנושא וחקר מקרה - התעללות מינית מצד אח באחותו המפגרת בשכלה.
9,160 מילים (כ-28 עמ'), 50 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63748
5,057 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 64628
האם מורים לילדים בעלי פיגור שכלי (להלן מפגרים) נוטים לנהוג לפי הצורה בה למדו ועליה חונכו או האם יש לעמדותיהם האישיות משקל נרחב בשיקול דעתם.
11,188 מילים (כ-34.5 עמ'), 37 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 64560
חינוך מיני ויחסים בתוך המשפחה בין אמהות ובנות מתבגרות על רקע בחינת צרכיהן המיוחדים; פיגור שכלי, נכות וכיו"ב.
27,636 מילים (כ-85 עמ'), 80 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 63749
סקירת 4 מחקרים והצעה למחקר.
4,316 מילים (כ-13.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21