היישום אינו מחובר לאינטרנט

שילוב הבוגר בעל פיגור שכלי קל בשוק העבודה החופשי

עבודה מס' 063749

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת 4 מחקרים והצעה למחקר.

4,316 מילים ,5 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סיכום 4 מאמרים אמפיריים
2.1 "תפיסותיהם של מתבגרים עם פיגור שכלי את עולם העבודה וישומן בתוכנית ההתערבות".
2.2 "עמדות מעסיקים כלפי העסקתם של אנשים הלוקים בפיגור שכלי"
2.3 "גורמים משפיעים על שילוב חברתי בקרב בוגרים בעלי פיגור שכלי."
2.4 "השפעת המשפחה על הצלחת שילובו של הנכה בתעסוקה בשוק החופשי"
3. הצעה למחקר המשך - השפעה של מעורבות הורית על הצלחת שילובו של בוגר בעל פיגור שכלי קל בשוק העבודה החופשי.
3.1 רציונאל למחקר
3.2 שיטה
3.2.1 מדגם
3.2.2 כלים
3.2.3 מבנה המחקר
3.2.4 הליך
3.3 דיון
4. ביבליוגרפיה

תקציר:
בשנים האחרונות חלה תמורה בהתייחסות החברתית אל האדם החריג בכלל ואל האדם בעל פיגור שכלי בפרט, הגישה הרווחת היא הגישה הערכית. עיקרון חשוב אשר מודגש כיום במערכת החינוך הוא החתירה לעצמאות תפקודית. אך יחד עם זאת, מושם דגש מופחת יותר במיומנויות הקשורות לאיכות החיים כמו יכולת בחירה, מוטיבציה ומעורבות בתכנון עתידי. על אף המאמצים עדיין אין הצלחה גדולה בשילוב בעלי ליקויים בעבודה ובחברה (רייטר 1991 מתוך צינמון וגיפש 2002). כיום, הגישה הרווחת תומכת בהעדפת אספקטים אישיים וחברתיים בחינוך לתעסוקה. מכאן שיש לבדוק מספר אספקטים שנוגעים בנושא. ראשית, יש לבדוק את תפיסתו של מתבגר עם פיגור שכלי את עולם העבודה. שנית, מכיוון שעמדת מעסיקים כלפי תעסוקת חריגים היא בבואה של התייחסות החברה כלפי אפשרויות שילוב בתוכה, יש לעמדותיהם השלכות על התערותם של החריגים בכל תחומי החיים, ויש לבדוק גם אותה. ולבסוף, יש לבדוק את השפעתה של המשפחה על שילובו של החריג בשוק העבודה, משום שהמשפחה בחיי האדם החריג תופסת בדרך כלל מקום משמעותי, ויש להניח כי למשפחה גם השפעה על הצלחת תהליך השתלבותו של החריג בשוק העבודה.
עבודה זו תעסוק בשילוב הבוגר בעל פיגור שכלי קל בשוק העבודה החופשי. העבודה תסקור ארבע מאמרים אמפיריים בנושא, ותציעה מבנה של מחקר המשך (כולל: רציונל למחקר, שיטה, כלים, מבנה מחקר, ודיון במקרה שתוצאות יצאו כמצופה ודיון במקרה אם התוצאות לא יצאו כמצופה).

מקורות:

ברזון, מ., גורדון,ד., הולצמן,מ.(1991). השפעת המשפחה על הצלחת שילובו של הנכה בתעסוקה בשוק החופשי. חברה ורווחה. 11 (4). 339-354.
צימון, ר., גיפש, ל.(2002). תפיסותיהם של מתבגרים עם פיגור שכלי את עולם העבודה וישומן בתוכנית ההתערבות. הייעוץ החינוכי. 11. 167-178.
רייטר, ש. (1989). שילוב ילדים חריגים בבתי ספר רגילים- אתגר לשנות ה- 90. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 6, 25-38.
רימרמן, א., ינאי, מ.(1997). עמדות מעסיקים כלפי העסקתם של אנשים הלוקים בפיגור שכלי. בטחון סוציאלי.49, 52-64.
Reiter, S., Levi, A., (1980). Factors affecting social integration of non-institutionalized mentally retarded. American journal of mental deficiency. Vol 85, (1). 25-30.

תגים:

בוגר · העבודה · פיגור · שוק · שכלי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שילוב הבוגר בעל פיגור שכלי קל בשוק העבודה החופשי", סמינריון אודות "שילוב הבוגר בעל פיגור שכלי קל בשוק העבודה החופשי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.