היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 69809
סקירת הענף ובדיקה אמפירית באמצעות מודל רגרסיה.
7,428 מילים (כ-23 עמ'), 13 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 63854
דיון בסרטים "העיט", "סלאח שבתי" ו"שחור".
3,753 מילים (כ-11.5 עמ'), 11 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69801
מחקר איכותני שבוצע באמצעות שאלונים מובנים.
8,224 מילים (כ-25.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 41179
רקע כללי והיסטורי, הלבוש בתנ"ך, מאפייני החסידויות השונות, כיסוי הראש וכיסוי ראש בשבת,לבוש מזהה ולבוש הנשים-נשים כסוכן סוציאליזציה.
15,331 מילים (כ-47 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69740
דיון בשאלה האם ראוי שבית הדין הרבני ידון ויכריע בסכסוכים בשבתו כבורר.
5,686 מילים (כ-17.5 עמ'), 21 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 20859
המעמד הקומי אצל אפרים קישון כפי שבא לידי ביטוי ב'סאלח שבתי'.
4,145 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66146
הסיבות המרכזיות להקמת בית הדין לעבודה, תוך התייחסות למערכת היחסים בין ביה"ד הארצי לעבודה לבין בית המשפט העליון.
7,182 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69319
ניתוח הסדרה.
3,993 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 10145
הפסיכולוגיה האינדיבידואלית - הסבר והערכה. נסיון לבדוק האם תאוריה זו מסבירה בצורה נאותה את התנהגותו של העולה החדש.
2,875 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9