היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60758
העבודה סוקרת את התפתחות קריאת שם לאדם במהלך הדורות, הסיבות לשינוי שם אדם, דילמות הלכתיות ובוחן רעיונות בנושא שם האדם כביטוי למשמעות פנימית.
12,176 מילים (כ-37.5 עמ'), 30 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60832
בחינת המניעים להקמת התנועה ע"י אבן סעוד.
6,099 מילים (כ-19 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60624
תיאור רעיון עסקי להקמת רשת "קולנוע ביתי".
1,957 מילים (כ-6 עמ'), 0 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 65198
האם שירותי הרפואה אינם פוגעים בטיב השירות לאזרח הרגיל והאם אינם מעקרים לחלוטין את רעיון הצדק החלוקתי.
8,622 מילים (כ-26.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60540
בחינת רעיון הכיתה ההטרוגנית וניתוח שיטות הלמידה ההטרוגניות תוך התייחסות אישית של הכותב.
2,833 מילים (כ-8.5 עמ'), 19 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 70393
בחינת שתי יצירות ספרות: "עולם חדש מופלא" ו-"1984", לאור רעיונות מרכזיים שעלו בחשיבתו של דיקארט ובביקורת אותה העביר אפלטון באמצעות משל המערה.
2,784 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 68558
דיון קצר בשאלה האם הייתה עקביות ברעיונותיו הדמוקרטיים-רפובליקניים או שמא תמורות החברה השפיעו על רעיונותיו ותפיסותיו.
1,618 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65911
מהי אינטרפלציה? כיצד משמשת הספרות ככלי להנחלת מושגים ולהצגת רעיונות כוזבים כרעיונות השליטים בהגמוניה.
1,761 מילים (כ-5.5 עמ'), 4 מקורות, 99.95 ₪
עבודה מס' 61388
"מיסגור תמונות ישיר עד בית הלקוח" לבית עסק קיים.
6,429 מילים (כ-20 עמ'), 11 מקורות, 386.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100