היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 48
עבודה מס' 61082
מאפייני הטוטליטריזם כמשטר של מנהיג אחד ומפלגה יחידה.
16,309 מילים (כ-50 עמ'), 8 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 60946
סקירת הספרים "בוקע הקרח"\ סובורוב; "בין אשליה לתרמית"\גורודצקי; "מלחמתה של רוסיה"\אוברי.
4,316 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61195
סקירת קליטתה של העלייה מרוסיה וההתייחסות אליה לאחר הפיגוע, תוך התייחסות למאמרים עיתונאיים.
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61484
השפעת אפשרות אישרור האמנה השניה על הכוח הגרעיני האסטרטגי של רוסיה.
4,303 מילים (כ-13 עמ'), 20 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 66275
בדיקת קליטתם של העולים מחבר העמים שעלו לישראל מראשית 1989 ועד 1995, מבחינת השתלבותם בשוק העבודה הישראלי, הגורמים המשפיעים על ההשתלבות המקצועית והקשר בין אזור המגורים לאיכות ההשתלבות המקצועית.
6,290 מילים (כ-19.5 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65185
התפתחות הסקטור הבנקאי ברוסיה כסקטור חדש יחסית בכלכלה מתפתחת עם משברים במעצמה בעלת משאבים בלתי מבוטלים.
5,024 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 50937
בחינת קליטתם של קבוצת המתבגרים מקרב העולים מרוסיה.
14,291 מילים (כ-44 עמ'), 40 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 41505
סקירת הספרות והגדרות, השערות ותיאור המחקר וניתוח התוצאות.
2,707 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 70418
בחינת ההזדמנות העסקית ליצוא רימונים לרוסיה.
3,993 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 109.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 48