היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 46
עבודה מס' 65185
התפתחות הסקטור הבנקאי ברוסיה כסקטור חדש יחסית בכלכלה מתפתחת עם משברים במעצמה בעלת משאבים בלתי מבוטלים.
5,024 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60946
סקירת הספרים "בוקע הקרח"\ סובורוב; "בין אשליה לתרמית"\גורודצקי; "מלחמתה של רוסיה"\אוברי.
4,316 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61082
מאפייני הטוטליטריזם כמשטר של מנהיג אחד ומפלגה יחידה.
16,309 מילים (כ-50 עמ'), 8 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61195
סקירת קליטתה של העלייה מרוסיה וההתייחסות אליה לאחר הפיגוע, תוך התייחסות למאמרים עיתונאיים.
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50937
בחינת קליטתם של קבוצת המתבגרים מקרב העולים מרוסיה.
14,291 מילים (כ-44 עמ'), 40 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 50521
ניתוח והשוואה של כוחות הים היפניים והרוסיים על מנת להוכיח את התפקיד המכריע של הצי היפני בנצחון
4,805 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41307
הגדרת המונחים הספרותיים, יישומם ברומן ותוצאת השילוב בין הרכיבים.
8,341 מילים (כ-25.5 עמ'), 9 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 41505
סקירת הספרות והגדרות, השערות ותיאור המחקר וניתוח התוצאות.
2,707 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 70418
בחינת ההזדמנות העסקית ליצוא רימונים לרוסיה.
3,993 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 109.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 46