היישום אינו מחובר לאינטרנט

דער נסתר(הנסתר) כסימבוליסטן לאור כתביו של ר' נחמן

עבודה מס' 023052

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הסימבוליזם הרוסי, השוואת הסיפור "הנזיר והגדיה" מול סיפורי ר' נחמן ופרשנות השניים זה לאורו של זה.

9,402 מילים ,27 מקורות

תקציר העבודה:

תחילתו של הזרם הרומנטי בתולדות הספרות והאמנות האירופאיים בעת החדשה, בסוף המאה ה18- ובתחילת המאה ה19-. את המונח 'רומנטיקה' כמגמה מרכזית בספרות פרסם וילהלם שלגל, אשר הירצה על ספרות יפה ואמנות ולאחר מכן על אמנות הדרמה והספרות, בעשור הראשון של המאה ה19-. הוא ואחיו פרידריך התבססו בהגדרותיהם והרצאותיהם על שילר, אשר יצר את ההבחנה הראשונית והמהותית בין האמן הנאיבי והאמן הסנטימנטלי, שזו למעשה ההבחנה בשוני שבין הקלסיקה והרומנטיקה.
בסיפורת העברית של סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 משמשת הנאו- רומנטיקה קודם כל ראקציה לתקופת ההשכלה העברית, בדומה לרומנטיקה, אשר שימשה באירופה, מאה שנים קודם לכן בסוף המאה ה18- ובראשית המאה ה-19, כראקציה לתנועת ההשכלה. עם זאת, אין הנאו-רומנטקיה זרם ספרותי או תרבותי אחיד ויש בה מגמות שונות ללא התאמה משותפת. חשיבות רבה נודעת לפיצול המגמות הרומנטיות בתקופה זו בספרות העברית, שכן הוא יוצר קשת רחבה של מגמות ספרותיות אשר הטביעו חותמן בצורה בולטת על הספרות העברית עד סוף המאה ה-20. הרומנטיקה של דור המעבר איננה בנוסח שילר, אשר עשה הבחנה בין הנאיביות והסנטימנטליות, אלא על פי הנוסח של ניטשה, אשר ראה את הסבל האנושי כנובע מקרע קיומי שבין דחפים להכרה, וזוהי הנאו-רומנטיקה. (שם, שם)
הזיקה העמוקה של סופרי דור המעבר הנאו-רומנטיים אל המקורות היהודיים, אשר התעוררה דווקא בזכות המסורת הרומנטית המערבית, מבליטה את הקשר העמוק שבין הנאו-רומנטיקה לבין ההתעוררות הלאומית היהודית שאפיינה את סוף המאה ה-19 וראשיתה של המאה ה-20. (שקד, 1977: 108-109)
בתקופת מעבר זו, בין התרבויות, החל לפעול הסופר פנחס בן מנחם-מנדל כהנוביץ, אשר קבע לעצמו את הכינוי הספרותי 'דער נסתר' [= הנסתר]. דער נסתר הושפע רבות מאחיו הבכור אהרון, אשר הצטרף בצעירותו לחסידות ברסלב, אשר היו מנודים בסביבתו ואף ניסה כוחו בכתיבה, רשם מהרהוריו המיסטיים בנוסח הספרות הקבלית-מסורתית ואף חיבר סיפורי מעשיות כדוגמת ר' נחמן מבראסלב. דער נסתר, שראה באחיו הגדול מדריך רוחני, החשיב מאוד את כתביו, אסף אותם כדי להכינם לדפוס והשפעת האח הבכור ניכרת בכתביו הראשונים. באותם ימים היה י.ל. פרץ המנהיג והמדריך המוכר של סופרים צעירים בוורשה, וכשביקר בה דער נסתר ב1910-, השפיע כנראה י.ל. פרץ על מבנה כתיבתו. בעבודתי אטען כי סיפוריו של דער נסתר עוצבו בסימן המעבר בין התרבויות, כאשר לסיפורי המעשיות של ר' נחמן היתה השפעה רבה על סגנון כתיבתו ועיצוב העלילה והדמויות ויחד עם זאת, גישתו האקלקטית של דער נסתר יצרה מגמה מודרניסטית בספרות הנאו- חסידית, תוך עירוב המציאות, הסמל והמיסטיקה אשר היו מקובלים באותו זמן בסימבוליזם הרוסי, עם חומרים ספרותיים אבודים מהמסורת החסידית.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: הסימבוליזם הרוסי: ערבוב התחומים; המציאות, הסמל והמיסטיקה; עיצוב המרחב והזמן; החיפוש לאחר עבר בר-שימוש
פרק שני: דער נסתר - חייו בסימן המעבר בין תרבויות
א. תחנות בחייו
ב. על דיוקנו של דער נסתר כסופר
פרק שלישי: דער נסתר לאור רבי נחמן
פרק רביעי: בין סיפור לסיפור: 'הנזיר והגדיה' מול סיפורי המעשיות של ר' נחמן
פרק חמישי: ר' נחמן לאור דער נסתר - סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלבוים, י., "תבניות משתרשרות ונשברות ב'מעשה מבערגיר ועני', לר' נחמן מברסלב", 'מחקרי ירושלים בספרות העברית', המכון למדעי היהדות, הוצ' מגנס, האונ' העברית, ירושלים (בעריכת דן פגיס), 1983, ע"מ 59-85.
בזאנסון, י., (עורך), 'רבי נחמן מברסלב', הוצאת להב"ה, ירושלים.
בן-גריון,מ.י., "שתי מאסות מן העזבון", גנזי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ארכיון מיב, קובץ ה, תשנ"ב, הוצ' רשפים, ע"מ 98-113.
ברתיני, ק.א., (1977), 'שדה ראיה', מוסד ביאליק, ירושלים.
ברתנא, א., (1983), 'תלושים וחלוצים', דביר, ירושלים תל-אביב.
גולדן, ש., (1978), 'אגדות אנדרסן', מסדה, רמת-גן.
דורון, א.מ., (תשנ"ב), 'שמחת עולם', חמו"ל, עמנואל.
דער נסתר, (1961), 'בית משבר' ,מוסד ביאליק, ירושלים.
דער נסתר, (תשכ"ג), 'הנזיר והגדיה', מוסד ביאליק, ירושלים.
דער נסתר, "פויליש", 'ספרות יידיש בין שתי מלחמות עולם', החוג לספרות עברית, אונ' תל-אביב, 1970-71, ע"מ 173-175.
הולצמן, א., (תשנ"ד), 'הכרת פנים', רשפים, חולון.
וייס, י., (1974), 'מחקרים בחסידות ברסלב', מוסד ביאליק, ירושלים.
זעירא, א., "דמותו של לוזי כמנהיג עדת חסידי בראסלב לפי הספר 'בית משבר'", 'פרוזה' גליון 81-82, ינואר 1986, תל-אביב, ע"מ 62-72.
ליכטנבויים, י., (1953), 'סופרינו', הוצאת אחיאסף, ירושלים.
נוי, ד., (תשכ"ו), 'מבוא לספרות האגדה', אקדמון, האונ' העברית, ירושלים.
סבר, מ., (מתרגם ועורך), (1978), 'קולות מן הדממה', א. הוצאת ספרים, תל-אביב.
סדן, ד., (1967), 'אפרים אוירבך', מוסד ביאליק, ירושלים.
פרל., י., (1969), 'מעשיות ואגרות', האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים (מבוא מאת חנא שמרוק ושמואל ורסס)
קופרשטיין, ל., (1960), 'אפריים אויארבאך - קריה לבנה' (ווייסע שטאט), הוצאת י.ל. פרץ, תל-אביב.
קשת, י., (1958), 'מ.י. ברדיצ'בסקי (בן גריון) חייו ופועלו', הוצאת מגנס, האוניבסיטה העברית, ירושלים.
ר' נחמן מבראסלב, (תשנ"ו), 'סיפורי מעשיות משנים קדמוניות', מכון "תורת הנצח" בראסלב, ירושלים
שטרנהרץ, נ., (מתרגם ועורך), (1940), 'מעשה בזין בעטלירש', הוצ' ספרית פועלים, מרחביה.
שטיינזלץ, ע., (1995), 'ששה מסיפורי המעשיות של ר' נחמן מברסלב', הוצ' דביר, תל-אביב.
שמרוק, ח., " דער נסתר, חייו ויצירתו" (מבוא), 'הנזיר והגדיה', תשכ"ג, מוסד ביאליק, ירושלים, ע"מ 5-52.
שמרוק, ח., (1978), 'ספרות יידיש: פרקים לתולדותיה', המכון לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר, אונ' תל-אביב, תל-אביב.
שקד, ג., (1977), 'הספורת העברית' א, הוצאת כתר הקיבוץ המאוחד, תל-אביב.
שתיל,י., (1993), 'פסיכולוג בישיבת בראסלב', פפירוס, תל-אביב.

תגים:

הנסתר · פרץ · שלגל · רומנטי · יהודי · ניטשה · ההשכלה · ברסלב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דער נסתר(הנסתר) כסימבוליסטן לאור כתביו של ר' נחמן", סמינריון אודות "דער נסתר(הנסתר) כסימבוליסטן לאור כתביו של ר' נחמן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.