היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 66547
בחינת הדרך הנכונה לשיווק קרן פנסיה.
25,465 מילים (כ-78.5 עמ'), 45 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 64823
סקירת פעילות החברה בהקשר של מעורבות רגונים בקהילה.
3,434 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62890
ניתוח אנליסטי של שלוש קרנות נאמנות, משוק קרנות הנאמנות בישראל.
8,210 מילים (כ-25.5 עמ'), 8 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63602
בחינת ביצועיו של מנהל הקרן (אילנות דיסקונט) ע"י השוואת 3 סוגי קרנות - שקלית, אג"חית ומניינית.
6,173 מילים (כ-19 עמ'), 8 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69305
בחינת ביצועי קרנות הנאמנות בישראל ותעודות הסל בשנים 2003-2009 תוך שימוש במדדי ביצוע קלאסיים. המחקר כולל 58 קרנות נאמנות ו- 9 תעודות סל ב-2 סוגים של תנאי שוק: גאות ושפל.
10,525 מילים (כ-32.5 עמ'), 19 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66998
סקירת אפיק ההשקעה של קרנות הגידור, בהתבסס בעיקר על נתונים מארה"ב; סוגי קרנות הגידור השונות ואסטרטגיות ההשקעה המיוחדות שלהן.
4,092 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68542
האם ביכולתן של קרנות הנאמנות לייצר תשואה עודפת מעבר לתשואה של מדדי ההשוואה?
9,325 מילים (כ-28.5 עמ'), 29 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 69792
מהי מידת השפעה של אותן קרנות הון סיכון על החברות המבקשות מימון וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בניהול האסטרטגיה של אותן החברות ועל ביצועיהן?
6,645 מילים (כ-20.5 עמ'), 28 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69211
ניתוח ארגוני של חברת מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ
2,127 מילים (כ-6.5 עמ'), 0 מקורות, 156.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28