היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 69186
כיצד התמודדה צפון קוריאה עם תוצאות משבר הרעב בשנות ה-90 ומול אלו קשיים ניצבו מדינות המערב בבואן לסייע לצפון קוריאה?
6,474 מילים (כ-20 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64817
בחינת התקופה המעצבת של המשטר הצפון קוריאני בין השנים 1945-1948 - שנים שעמדו בסימן ההשתלטות הסובייטית על צפון קוריאה וגיבוש משטר קומוניסטי פרו-סובייטי.
4,880 מילים (כ-15 עמ'), 19 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63649
כוונותיה של צפון קוריאה, ההשפעה על האסטרטגיה-רבתי של ארה"ב והחלופות האפשריות להתמודדות ארה"ב עם הבעיה.
2,795 מילים (כ-8.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70673
סקירת כלכלת דרום קוריאה, הפוטנציאל התיירותי שלה ומנופי הצמיחה.
2,434 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 98.95 ₪
עבודה מס' 69703
סקירת שנות הכיבוש של קוריאה על ידי היפנים.
4,030 מילים (כ-12.5 עמ'), 17 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66881
ניתוח הסיבות להתערבות ארה"ב במלחמת קוריאה 1950 לאור תיאורית "עיוותי התפיסה" של רוברט ג'רביס ותיאורית "רעיונות ומדיניות חוץ" של גודית גולדשטיין ורוברט קוהיין.
5,324 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69964
דיון בשאלה האם תפוצת נשק גרעיני במדינות עולם שלישי היא מייצבת או בלתי מייצבת, מתוך דגש על השלכות התפוצה במקרה של צפון קוריאה.
4,248 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68145
האם האינטרסים של ארה"ב מול בריה"מ לפני ובזמן מלחמת קוריאה בין השנים 1945-1953, הושפעו ממבנה המערכת?
3,137 מילים (כ-9.5 עמ'), 10 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 60763
בחינת השפעתם של קשרי הגומלין בין הדרג המדיני לדרג הצבאי.
10,485 מילים (כ-32.5 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23