היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 61296
בחינת ההבדלים והשוני בין שני האמצעים באמצעות שני פסקי דין.
2,429 מילים (כ-7.5 עמ'), 2 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 65360
הקשר בין תדמית בית הספר לבין הרישום לבית הספר.
9,047 מילים (כ-28 עמ'), 23 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62607
מחקר שנערך במיון תל השומר ואיכילוב.
5,356 מילים (כ-16.5 עמ'), 19 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66511
האם יש לקבל החלטות בדרג ממשלתי, ברמת הרשות המבצעת, או שמא יש לקבל החלטות שכאלה ברמת הרשות המחוקקת?
3,144 מילים (כ-9.5 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70451
הצגת שלוש שאלות מחקר והסבר רעיוני ותיאורי בלבד של מהלך המחקר ושל התוצאות אותם נצפה לקבל.
5,762 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 318.95 ₪
עבודה מס' 68122
כיצד משפיעה על העיתונות נכונותה לקבל את שיקולי הפרסום של השלטון בתקופת חירום.
9,210 מילים (כ-28.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68573
סקירת הזכויות הסוציאליות כגון קצבת שארים או קצבת תלוים ו/או את קצבת הפנסיה שזכאית לקבל אלמנה לאחר מות בעלה.
11,217 מילים (כ-34.5 עמ'), 40 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65783
עיצוב דעת הקבל בפרשה לאור העיסוק התקשורתי, ההשפעה שיש לתקשורת בהבנתנו את הליך הבוררות ובהליך עצמו
2,633 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68176
מחקר הבודק האם אנשים שהוכנסו למצב של התקרבות ייטו פחות לתפיסה סטריאוטיפית וכתוצאה מכך ייטו לקבל יותר חבר מקבוצת החוץ לקבוצתם מאשר אלו אשר הוכנסו למצב של הימנעות.
5,805 מילים (כ-18 עמ'), 33 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12