היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63326
8,530 מילים (כ-26 עמ'), 11 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 65628
בחינת ההבדילים במדיניותם של שני האישים ובאיזו מידה שיפר סאדאת את הכלכלה המצרית שהותיר אחריו נאצר במצרים.
6,616 מילים (כ-20.5 עמ'), 22 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 32675
9,566 מילים (כ-29.5 עמ'), 11 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 21271
סקירת הרקע ההיסטורי לאיחוד, עיקרי התוכנית ישום התוכנית והשפעתו על ישראל.
2,273 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63756
12,331 מילים (כ-38 עמ'), 45 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 67119
סקירת הגורמים היכולים להשפיע על מדיניות גיוס כ"א של החברה הרב-לאומית והשפעתם על מדיניות גיוס כ"א שבה נוקטת החברה הרב-לאומית.
3,328 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60145
הצגת הגישות והתיאוריות השונות בנוגע לעשיית מדיניות ציבורית ולאומית ובדיקת הקשיים והבעיות המונעות את יישומה של מדיניות ציבורית מסוימת ואת השגתן של מטרות ציבוריות ולאומיות.
8,487 מילים (כ-26 עמ'), 40 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 67143
מדיניות הגרעין של ישראל (רקע והיסטוריה) כחלק ממדיניות החוץ הכוללת של ישראל ,תוך התייחסות לתיאוריות, תפיסות עולם וגישות שונות בפוליטיקה וביחסים בינלאומיים.
4,331 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65025
מטרתה של המדיניות המוניטרית והאמצעים בהם משתמש בנק ישראל כדי להשיג את יעדי המדיניות זו.
2,788 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100