היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69342
סקירת הענף, ניתוח החברה והשוואה לחברת "תפוז".
9,190 מילים (כ-28.5 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67791
ניתוח הענף והחברה ובחינת היבטיפ פיננסיים.
12,626 מילים (כ-39 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68408
הערכת שווי של חברת טבע לפי שיטות ההערכה השונות.
7,528 מילים (כ-23 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70261
בדיקת מיקומה של ישרוטל בענף המלונאות בארץ, בעיקר בהשוואה אל מול חברת דן המתחרה.
7,867 מילים (כ-24 עמ'), 8 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 70359
סקירה וניתוח כלכלי של החברה והערכת שווי מלאה בשיטת DCF ובשיטת המכפילים ליום 31.12.2014
4,519 מילים (כ-14 עמ'), 2 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 69925
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי.
11,914 מילים (כ-36.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67767
ניתוח החברה והערת שוויה.
5,510 מילים (כ-17 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68766
ניתוח המשק הישראלי, תחום התקשורת ותחומי הפעילות של חברת נטוויז'ן, השוואה לחברת 012 סמייל, והערכת שווי שבוצע לחברה בשיטת היוון תזרים מזומנים.
9,172 מילים (כ-28 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68646
ניתוח חברת אורמת והערכת שוויה לפי השיטות השונות.
10,622 מילים (כ-32.5 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100