היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 66
עבודה מס' 50960
בחינת הסיבות לקונפליקט בין שני הצדדים תוך סקירת היחסים והשתלשלות האירועים.
10,389 מילים (כ-32 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50942
תכנית עסקית להרחבת פעילות של חברה ושמטרתה היא גיוס הון ממקורות שונים.
8,870 מילים (כ-27.5 עמ'), 0 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50919
בחינת התפיסה האמריקאית והכוונות הסובייטיות.
6,040 מילים (כ-18.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60089
דיון בנושא תוך השוואה לדין במדינות שונות.
3,362 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60349
בחינת השאלה מהי השפעתו של השימוש בכוח על צדדים העומדים בקונפליקט.
6,702 מילים (כ-20.5 עמ'), 13 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60518
סקירת מהלך האירועים ובחינת יעילות המהלכים שננקטו על ידי שני הצדדים.
6,464 מילים (כ-20 עמ'), 35 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60500
בחינת האינטרסים של הצדדים השונים במאבק.
6,906 מילים (כ-21 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50678
סקירת הסיבות למרד, מהלכו ותוצאותיו כאשר המוקד הוא בהשקפה של הצד הערבי.
8,542 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50581
עבודה זו מציגה את מודל ארבעת המימדים של הופסטד ומיישמת אותו על משטרת ישראל.
3,862 מילים (כ-12 עמ'), 4 מקורות, 205.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 66