היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 68
עבודה מס' 10444
התפתחות הממלכה האשמית בעבר הירדן, עמדות הצדדים השונים כלפי מוסד המלוכה. העבודה עוסקת בתקופה של עד .1946
7,493 מילים (כ-23 עמ'), 19 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20131
סקירת הרקע הרעיוני לתנועה, הקמתה ופועלה לצד תנועות שמאל אחרות בישראל (מפ"מ ר"צ ועוד.).
6,976 מילים (כ-21.5 עמ'), 9 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 20928
סקירת נושא האינטגרציה בישראל תוך התמקדות בצד המשפטי ובנסיו לשלב שני בתי ספר.
4,974 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 21026
הסכנות הטמונות בנשק, "ההגיון" שבהרתעה\מלחמה גרעינית, בחינת הצד הגרעיני של ישראל תוך שילוב דעותיו של מקיאולי וקלאוזביץ.
7,790 מילים (כ-24 עמ'), 33 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 21041
סקירת הנושא, מהם מקורות העוצמה תוך נסיון להעריך האם סוריה מהווה (לכל הצדדים באזור כולל ישראל) גורם מובן מאליו בלבנון.
6,459 מילים (כ-20 עמ'), 28 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 21229
סקירת המניעים להתערבות הבינלאומית, יחסי המדינות הלוחמות ותוצאות ההתערבות.
2,216 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 21246
סקירת הקרבות והאסטרטגיות שננקטו ע"י שני הצדדים ואת הסיבות למהלך באל-עלמיין.
2,719 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 21302
סקירת האינטרסים של הצדדים באי, הסכסוך על קפריסין, התערבות האו"ם ומשברי 67 ו-74.
5,552 מילים (כ-17 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21303
סקירת בעית עברינות הנוער בישראל, מאפינים התפתחותיים של העבריינות לצד ההתפתחות בארץ כולל בדיקת המגזר הערבי
3,184 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 68