היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68553
העבודה משווה בין ההתייחסות הפרשנית של הרמב"ם ורי"א לשאלות המוסר הקשות שעולות מסיפור זה, תוך קריאה מקבילה של הטקסט המקראי והפרשות.
2,571 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66038
סקירת ההבדלים בין שני מסמכים משפטיים: צוואה וחוזה - השוואה בינהם ובין סעיפי החוק הרלבנטיים.
8,188 מילים (כ-25 עמ'), 35 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 41557
מאפייני הפרשנות של רש"י, רשב"ם, ראב"ע, רד"ק ורמב"ן; ויישום עקרונות הפרשנות הללו בפרק טו' בספר בראשית.
8,124 מילים (כ-25 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 40587
שיטות פרשנות, פירושי מילים לפי פרשני ימה"ב (רס"ג, רש"י, רשב"ם, ראב"ע, רמב"ן) ולפי פרשנים מודרנים(קסוטו ועוד).
9,936 מילים (כ-30.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60610
חדשנות בפרשנות רד"ק.
4,953 מילים (כ-15 עמ'), 18 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 21253
ניתוח פרשנותו של שד"ל לפרקים אלא תוך בדיקת הסתמכויותיו על פרשנים אחרים מבחינת לשון, תורת ההגה, פירוש ועוד
4,954 מילים (כ-15 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 32631
פרשת "לך לך" (רש"י, רמב"ם, רמב"ן ופרשנויות נוספות).
3,100 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 67385
בחינת האופן בו ניתן לזהות השפעה בלתי הוגנת, על מי מוטל נטל ההוכחה לקיומה ובחינת המגמות שהשפיעו על עיצובו של חוק הירושה.
8,085 מילים (כ-25 עמ'), 50 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63018
היחס של שפינוזה לפירוש המקרא, כפי שעולה מספרו 'המאמר התיאולוגי מדיני'.
8,224 מילים (כ-25.5 עמ'), 10 מקורות, 300.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100