היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 61384
הצגת מחקרים המתייחסים לרקע החברתי של פרחי ההוראה ולפרופיל האישיות שלהם.
2,644 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 21427
התאוריה של מארי לואיז סארפין, התפתחות כשרים מוזיקלים אצל ילדים וסיקרת מחקרים אמפירים בנושא.
4,569 מילים (כ-14 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61531
מהו המניע של מצביעי ש"ס שאינם חרדים להצביע למפלגה החרדית ש"ס.
5,836 מילים (כ-18 עמ'), 68 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61569
האם ישנם מאפיינים קבועים לבוחרים במקצוע ההוראה.
2,635 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 67262
בדיקת ההבדלים בהרגלי הקריאה של בנים ושל בנות.
3,850 מילים (כ-12 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 31213
1,947 מילים (כ-6 עמ'), 1 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 61723
בחינת השירותים הניתנים לקשישים במגדל העמק.
3,090 מילים (כ-9.5 עמ'), 2 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70488
הצגת פרופיל המשימה, פרופיל המשתמש וציון מאפייני השימוש בסביבת העבודה ומגוון אפשרויות הגולש במערכת ולבסוף הצעות לייעול ולשיפור.
2,821 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 65.95 ₪
עבודה מס' 66718
ניתוח פרופיל התייר המבקר, תרמילאות למזרח והיבטים נוספים.
7,827 מילים (כ-24 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20