היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 65484
האם כדאי לשלוח את האסיר לעבודות שירות או לחלופות אחרות לעונש על מנת לחסוך את העלויות הגבוהות לחברה מהמאסר.
6,295 מילים (כ-19.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65060
בחינה תיאורטית ואמפירית לגבי השפעת כח העבודה והתשלום על עלות השכר.
6,419 מילים (כ-20 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69877
ניהול פרוייקט ע"י פתרון בעיית זמן-עלות (תכנות לינארי) בשילוב TQM.
8,475 מילים (כ-26 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66984
ניתוח הנורמה החברתית של תופעת התמילאות כשיקולים כלכליים של עלות מול תועלת.
4,827 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40259
עקרונות ניתוח, בתי החולים ועלויות האשפוז בישראל.
5,310 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69447
התייחסות ל- IAS 40 ולמיסים הנדחים, מכשירים פיננסים, הטבות לעובדים, מטבע פעילות ועוד.
5,460 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63625
8,005 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 64301
ניתוח שתי שיטות להפחתת זיהום האוויר
3,501 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64742
הצעת למחקר בחברת 'אל על'
3,919 מילים (כ-12 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24