היישום אינו מחובר לאינטרנט

דפוסי פנאי של קשישות אלמנות עירוניות

עבודה מס' 061214

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ניצול הזמן הפנוי באוכלוסייה המבוגרת ובמיוחד את הפנאי של קשישות ואלמנות מתגוררות בדיור מוגן (בית אבות "המבריא" בכפר סבא).

8,031 מילים ,30 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

ההזדקנות הינה חלק מן ההתפתחות הטבעית במעגל החיים. תוחלת החיים עולה בהתמדה, אך לא רק "להוסיף שנים לחיים" היא המטרה שאליה שואפים כל העוסקים בבעיית ההזדקנות, אלא, בעת ובעונה אחת יש "להוסיף חיים לשנים".
למרות מגבלותיה וחסרונותיה הזיקנה נתפסת כיום כחיובית (שץ ואחרים, 1992).
בעקבות שפע הזמן הפנוי העומד בפני הקשיש, ישנה חשיבות רבה לניצול הזמן הפנוי בצורה יעילה. אופני פעילות הפנאי הם פועל יוצא של מספר משתנים מורכבים ולהם קשר ישיר עם אישיותו של האדם, סביבתו, רמת השכלתו, מצב בריאותו, גילו והרקע התרבותי שלו (ברזילי, 1995).
כל אחד מאיתנו, במוקדם או במאוחר, יגיע אל "גיל הזהב" ועמו שפע זמן פנוי. שהרי "הצעירים של היום הם הזקנים של מחר". כמו כן, לכולנו אנשים קשישים בסביבתם הקרובה, חלקם פעילים יותר וחלקם פעילים פחות.
עובדה זו הביאה אותי לבדוק את ניצולו של הזמן הפנוי באוכלוסייה המבוגרת ובמיוחד את הפנאי של קשישות ואלמנות מתגוררות בדיור מוגן (בית אבות "המבריא" בכפר סבא) ולהבין בצורה מעמיקה יותר את נושא הזיקנה והשלכותיה על
דפוסי הפנאי שלהן. כמו כן לבדוק את המניעים השונים המעורבים בבחירת דפוסי הפנאי שלהן.
לצורך המחקר ראיינתי 25 קשישות אלמנות עצמאיות וכן נערכו מספר תצפיות במקום מפגשן.
החלק בתיאורטי של העבודה יעסוק בהגדרות, תפיסות וגישות שונות של המושגים: "זיקנה", "פנאי", "פנאי וזיקנה" ו"נשים בגיל הזיקנה".
החלק השני של העבודה יעסוק במהלך המחקר ובו יובאו הממצאים שברובם נאספו מהראיונות. הממצאים חולקו לשלושה נושאים:
א. הגדרת הפנאי ע"י המרואיינות.
ב. מיפוי דפוסי הפנאי והמניעים לבחירתם.
ג. דפוסי הפנאי דומים וחדשים לפני ההתאלמנות ולאחריה.
כל אלה מתייחסים בנוסף לתחומי פנאי ועיסוקים אותם מספק בית האבות במסגרת פעילותו השוטפת. הקשישות הללו, כפי שהסתבר לי, מקיימות ביניהן, במידה זו או אחרת, אינטראקציה חברתית מחוץ לפעילות בבית האבות.
הממצאים הוצגו בהדרגה בשילוב ניתוח ודיון.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' - רקע תיאורטי
א.1 - הזיקנה
1. הזיקנה כשלב בחיים
2. תיאוריות בזיקנה
א.2 - פנאי
א.3 - פנאי בזיקנה
א.4 - נשים בגיל הזיקנה
פרק ב' - תיאור המחקר
ב.1 - שאלת המחקר
ב.2 - אוכלוסיית המחקר
ב.3 - כלי המחקר
פרק ג' - ממצאים, ניתוח ודיון
ג.1 - הגדרת הפנאי ע"י המרואיינות
ג.2 - מיפוי דפוסי הפנאי והמניעים לבחירתם
א. פעילויות הקשורות למגעים חברתיים.
ב. פעילות פסיבית (שאינה דורשת מאמץ גופני)
ג. פעילות אקטיבית
ד. פעילות הנעשית לבד
ג.3 - דפוסי פנאי דומים וחדשים, לפני ההתאלמנות ולאחריה
פרק ד' - מסקנות וסיכום
רפלקציה
ביבליוגרפיה

מקורות:

אופנהיימר, א. (1996), היבטים בחוויות הזיקנה: הבדלים בין גברים לנשים, סקרים וסקירות בגרנטולוגיה: 99: 26-27.
בקר, ס. (1989), לחיות הרבה לחיות טוב, ת"א: שיח.
ברזילי, ע. (1995), בילוי שעות הפנאי במסגרת בית אבות, סקרים וסקירות בגרנטולוגיה: 95: 7-18.
גונן, עץ (1978) "מיקום גיאוגרפי ואיכות חיים אצל קשישים בעיר", ג'וינט ישראל - מחקר פרסומי, מכון ברוקדייל, ירושלים.
גפני, א. (1988), הבנת הגיל השלישי, ירושלים, הוצאת הרשות לפנסיונרים ולקשישים.
הורביץ, מ. (1983), האדם בגיל השלישי, ת"א, ספריית המנהל והמרכז לפרישה מתוכננת.
הורביץ, מ. (1992), כל גיל וגילו, ת"א דביר כצמן.
זיו-ביימן (1997), אלמנות ונשואות בזקנתן: השוואה על פני פרופיל רב ממדי, סקרים וסקירות בגרנטולוגיה: 101: 20-23.
חביב, ג. , קופ, י., שמואלי, ע. (1985), דפוס מיסוד של קשישים בישראל, ירושלים, ג'וינט מכון ברוקדייל לגרנטולוגיה.
כזרי, ר. (1993), משחק, נופש, פעילות גופנית לזקנים, ירושלים, אשל.
כץ, א. ואחרים (1992), תרבות הפנאי בישראל: תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית, ירושלים, מכון גוטמן למחקר חברתי - שימושי.
לויתן, נ., להב, ד. (1995), פעילות עם זקנים, ירושלים, אשל.
לומרנץ, י. ואיל, נ. (1990), מחקר רב ממדי של הזדקנות בקהילה: היבטים בריאותיים, דמוגרפים ופסיכולוגיים. המרכז לפתוח ע"ש פנחס ספיר.
ליטוון, ה. (1992), הגיל השלישי, הקהילה והמרכז הקהילתי: השלכות לזיקנה פעילה, גרנטולוגיה, 58, עמ' 3-15.
ליפצין, א. (1998), הגיל השלישי: פעילויות ומשחקי נופש, ת"א, צ'ריקובר.
נחושתן, ג. (1980), פנאי כגורם בצמיחת קשישים, גרנטולוגיה, 15-16, עמ' 49-63.
נחושתן, ג. (1992), "מחר - גם אני, גם אתם", חברה ורווחה, אפריל, י"ב.
ניקרוג, ש. (1996), הקשיש בקהילה - ידע ועקרונות עבודה, ירושלי, החברה למתנסים, מרכזים קהילתיים בישראל.
פוקס, ח. (1993), "עבודה או תעסוקה - ניב הגימלאי", ירחון הגימלאים בישראל, 122, עמ' 15.
פרום א. (1975) "יסודות הקיום האנושי", בתוך: מהפכת התקווה, גבעתיים, מסדה.
צבר, בן יהושוע, נ. (1990), "הראיון", המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מסדס, עמ' 63-71.
קרניאל, ש. (1992), הפעלת מתנדבים זקנים, ירושלים, אשל.
רבינוביץ, מ. (1985), גילו של אדם, ת"א, אפיקים, עם עובד.
רהט, ר. (1986), "פנאי", אנציקלופדיה למדעי החברה, כרך 4, 768.
רסקין, ה. (1988), פנאי ונופש - בעיות הפנאי כבסיס לתורת הנופש, תרבות הפנאי והנופש הפעיל: עקרונות, השקפות מסגרות, מקראה, מכון ונגיט, 14-18.
שגיא, ד. (1996), הזדקנות ופעילות גופנית, כושר, 6, 36-37.
שול-בקון, מ. (1997), מבנה עולם הפנאי של קשישים בקהילה, סקרים וסקירות בגרנטולוגיה: 103: 20-21.
שץ, ו. ואחרים (1993), תקשורת לעת זיקנה, אדמון האונ' העברית, 72-80.
Atchley, R.C. (1989), "A Continuity Theory of Normal Aging", The Gerontologist, 29, (2). Pp. 183-190
Havinghurst, R.J. (1979) "The Nature and Values of Meaningful Free Time Activity", in: R.W. Kleemeir (ed.) Aging and Leisure. Pp. 304-343

תגים:

גיל · גרנטולוגיה · הזהב · התאלמנות · זקנות · נופש · נשים · קשישות · קשישים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דפוסי פנאי של קשישות אלמנות עירוניות", סמינריון אודות "דפוסי פנאי של קשישות אלמנות עירוניות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.