היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 60749
ניתוח אישיות לפי חמשת צירי הד.אס.אמ לדמות הראשית בסיפורו של שי עגנון "הרופא וגרושתו".
4,729 מילים (כ-14.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64800
הצגת עבודות, פרשנות ומאמרים הדנים ביצירותיו של עגנון ובאזכורה של השואה בהם.
6,320 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20052
סקירת שני סיפורים של עגנון בהם משולבים מוטיבים חלו מיים ובחינת התיאוריות של פרויד אודותן.
6,684 מילים (כ-20.5 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 10167
4,300 מילים (כ-13 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61127
ניתוח הסיפור כסיפור קצר.
5,251 מילים (כ-16 עמ'), 6 מקורות, 95.95 ₪
עבודה מס' 61351
2,527 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62106
2,245 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61997
מוטיב ההתרה, היבטי מחלה ואהבה ומוטיב האכילה.
2,867 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 32659
מוטיב היציאה והשיבה המאוחרת כביטוי למהות נפש הגיבור.
19,844 מילים (כ-61 עמ'), 5 מקורות, 433.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19