היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61065
השתקפות האקזיסטנציאליזם במעבר של הסיפור מהספר לסרט.
11,290 מילים (כ-34.5 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61054
סקירת מעמד האישה הערביה ודיון ביצירותיהן של אליפה ריפעת ונוול אל-סעדאוי.
10,088 מילים (כ-31 עמ'), 17 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 65809
ניתוח הסיפור בעיקר ברובד הסמוי שלו, כאשר ההתמקדות הינה במוטיבים המרכזיים בסיפור, התורמים להתפתחות העלילה ולמשמעותה.
2,924 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 61127
ניתוח הסיפור כסיפור קצר.
5,251 מילים (כ-16 עמ'), 6 מקורות, 95.95 ₪
עבודה מס' 61181
מאפייניו של איש האלהים כפי שהם באים לידי בטוי בסיפור אליהו הנביא ואחזיה מלך ישראל (מלכים ב' פרק א).
2,354 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68553
העבודה משווה בין ההתייחסות הפרשנית של הרמב"ם ורי"א לשאלות המוסר הקשות שעולות מסיפור זה, תוך קריאה מקבילה של הטקסט המקראי והפרשות.
2,571 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70075
ניתוח הסיפור ומערך שיעור קצר.
1,089 מילים (כ-3.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60844
הסיפור המיתולוגי וניתוח התמונה.
1,494 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60851
הסיפור המיתי והשלכותיו על החברה תוך התייחסות למחזותיו של אוריפידס.
11,286 מילים (כ-34.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100