היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 62972
עקרון "התועלתיות", היחס בין הצדק לתועלתיות, הטענות המרכזיות כנגד "התועלתיות", היסוד האליטיסטי בשיטתו מיל, והביקורת על החלוקה בין 'הנעלים' ל-'כסילים'.
3,279 מילים (כ-10 עמ'), 2 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 69652
בדיקת ההבדל בתפיסת משמעות מילים וביטויים בעברית (חלקם הגדול ביטויי סלנג) כשאותו ביטוי מנוסח פעם בזכר ופעם בנקבה.
35,269 מילים (כ-108.5 עמ'), 110 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65224
כיצד סגנון התיווך ההורים ופעילות האוריינית משפיעה על רכישת אוצר מילים על ידי ילדים בגיל הרך.
4,740 מילים (כ-14.5 עמ'), 40 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69960
פירוש מילים עפ"י המתודה של הלר משה.
7,384 מילים (כ-22.5 עמ'), 24 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 70039
דיון בסכנה שבעריצות הרוב לקיומה של דמוקרטיה ליברלית תוך התמקדות בשני הוגי דיעות בולטים במאה התשע עשרה - מיל האנגלי וטוקוויל הצרפתי.
4,980 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61645
בדיקה מדעית של השורשים שנקבעו על ידי אבן-שושן כהומונימים ובדיקת סוג ההומונימים במילונו של אבן שושן.
7,367 מילים (כ-22.5 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60973
סקירה תיאורטית של תהליך התפתחות השפה בקרב לקויי שמיעה לעומת ילדים שומעים.
7,398 מילים (כ-23 עמ'), 6 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69914
מחקר על 18 ילדי גן.
4,314 מילים (כ-13.5 עמ'), 19 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64225
סקירת מחקרים ושיטות טיפול.
9,094 מילים (כ-28 עמ'), 38 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25