היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 60567
השפעת הביוגרפיה של הסופר והשינויים ההיסטוריים בא"י כפי שמשתקפים ביצירה.
9,200 מילים (כ-28.5 עמ'), 34 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60553
תפיסת עולמו והטפתו להשבת ימי גדולתו של קיסר יפן.
6,426 מילים (כ-20 עמ'), 6 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60039
"הקדירה" ו"טוביה החולב": רקע על הסופר והשוואה בין שני הסיפורים.
3,335 מילים (כ-10.5 עמ'), 4 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 65588
השוואת מוטיב המבוך אצל שני הסופרים.
2,561 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65912
הייצוג המפוכח והאירוני בתיאוריהם של הסופרים את ניו-יורק של ראשית המאה ה-20.
1,648 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 188.95 ₪
עבודה מס' 61420
עבודה הדנה ביצירותיו מישל עזרא ספרא ובניו ובתמיר - אחותי כלה.
6,542 מילים (כ-20 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64939
ניתוח הרשת כרשת קמעונאית.
7,395 מילים (כ-23 עמ'), 0 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62710
חייו ויצירותיו.
6,677 מילים (כ-20.5 עמ'), 14 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61947
ניתוח האירוע עליו מסופר בכתבה "הלקחים שלא הופקו" מן ההיבט של מנהל ציבורי.
1,222 מילים (כ-4 עמ'), 5 מקורות, 96.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22