היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 66708
הצגת בעיות וקשיים מרכזיים עימם מתמודדת הסוכנות והצעת כלי ניהול וטכניקות, בהם תוכל להשתמש הסוכנות על מנת לנתח את הסיטואציה לפני נקיטת אמצעים.
2,312 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70422
בחינת קשרי הגומלין בין נשיאי ארצות הברית לדורותיהם לסוכנות הביון של ארצות הברית.
9,841 מילים (כ-30.5 עמ'), 7 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 66621
הצגת טכניקות ניהול להתמודדות עם בעיות עמן מתמודדת הסוכנות אשר נוסדה במטרה להגן על בריאות הציבור בבריטניה.
2,713 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69456
כיצד מערכת לניהול הסדרים תשפר את יעילות הסוכנות?
10,515 מילים (כ-32.5 עמ'), 14 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68564
בחינת היתרונות בהכנסת מערכת CRM לסוכנות ביטוח.
5,340 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50472
עבודה זו מציעה שינוי ארגוני באחת ממחלקות הסוכנות בנוגע לטיפול במשפחות של שליחים לחו"ל.
2,715 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65155
הצעת מספר טכניקות ניהול שבהם תוכל להשתמש סוכנות FSA בכדי לנתח את הסיטואציה ולהסיק מסקנות.
1,558 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 63794
טכניקות ניהול.
2,394 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60326
בדיקת קיומו של פרופיל "לקוחות נאמנים" ו"לקוחות נוטשים" כמנובאים ע"י תדירות נטישה, גובה הפרמיה ומעורבות בתאונה בקרב לקוחות ענף הביטוח. (הצעת מחקר)
1,743 מילים (כ-5.5 עמ'), 20 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26