היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65057
באיזו מידה משפיע סגנון ניהול על העובדים, והאם סגנון ניהול על ביצועי עובדים יכול לגרור בעיה עסקית כמו תפוקה נמוכה יותר.
9,518 מילים (כ-29.5 עמ'), 34 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60561
בדיקת המשמעות העסקית לבין סגנונות הניהול לבין המוטיבציה של העובדים
11,257 מילים (כ-34.5 עמ'), 39 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 60673
הצעת מחקר הכוללת את המשתנים- שביעות רצון, כוונות עזיבה וסגנון ניהול.
3,215 מילים (כ-10 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62259
מחקר הבודק את סגנון הניהול כגורם עיקרי המשפיע על המוטיבציה של העובדים בארגון
9,477 מילים (כ-29 עמ'), 34 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 62511
איזה סגנון ניהול משפיע לרעה על עזיבת העובדים ובאיזו מידה?
11,118 מילים (כ-34 עמ'), 23 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 64062
בחינת סגנון הניהול של המפקד העשוי להשליך על רמת שביעות הרצון של הפקודים ולרמת הביצוע שלהם בעבודה.
9,171 מילים (כ-28 עמ'), 63 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64106
בחינת הגורמים המשפיעם על עזיבתם של עובדים את החברה, כמו סגנון ניהול סמכותי וירידה ברמת המחוייבות של העובד כלפי הארגון.
4,729 מילים (כ-14.5 עמ'), 23 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 64112
הקשר בין סגנון ניהול של רכז המגמה לבין שביעות רצונם של המרצים במכללת אמונה
11,158 מילים (כ-34.5 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64120
הצעה לבחינת סגנון ניהול הבנק ורמת המוטיבציה בכדי למנוע המשך עזיבת עובדים.
5,719 מילים (כ-17.5 עמ'), 40 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100