היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 65233
כיצד תתנהג זוגלובק על מנת לשמור על נתח השוק הנוכחי, או אף להגדילו.
10,662 מילים (כ-33 עמ'), 10 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60200
סקירה כללית ותיאורטית ועריכת מחקר שוק במטרה להגדיל את נתח השוק של החברה.
9,811 מילים (כ-30 עמ'), 27 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62571
סקירה תיאורטית ובחינת האפשרות להגדיל את חוג לקוחות החברה.
8,243 מילים (כ-25.5 עמ'), 30 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 50992
תיאור הארגון והמצב הקיים ובניית תמהיל שיווק למגזר החרדי.
4,100 מילים (כ-12.5 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66708
הצגת בעיות וקשיים מרכזיים עימם מתמודדת הסוכנות והצעת כלי ניהול וטכניקות, בהם תוכל להשתמש הסוכנות על מנת לנתח את הסיטואציה לפני נקיטת אמצעים.
2,312 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70721
ניתוח של השפעת הבינה המלאכותית על עולם המשפט בכלל ועל עבודתם של עורכי דין ושופטים בפרט. העבודה מנסה לנתח את הדילמות המשפטיות השונות שבינה מלאכותית יכולה לעורר בתחום המשפט וסוקרת את הפתרונות המוצעים במדינות שונות בעולם, כולל בישראל.
4,219 מילים (כ-13 עמ'), 70 מקורות, 139.95 ₪
עבודה מס' 63716
הצגת אסטרטגיה שיווקית שמטרתה למנוע את ההידרדרות בנתח השוק של טמפו בתחום המשקאות הקלים הלא מוגזים.
9,461 מילים (כ-29 עמ'), 8 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64067
מציאת מודל להגדרת איכות השירות ונאמנות לקוחות בעזרת משתנים מדידים וכמותיים כדי לנתח את הירידה במספר לקוחות החברה.
11,474 מילים (כ-35.5 עמ'), 26 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64250
ניתוח הארגון הנבחר במטרה ללמוד את הסביבות החיצונית והפנימית שמשפיעות על הארגון במטרה לאתר חולשות ואיומים עיקריים, לנתחם ולהציע פתרונות.
10,960 מילים (כ-33.5 עמ'), 14 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20