היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיפור השווק של חברת "מדיקל סנטר" להגדלת נתח השוק

עבודה מס' 062571

מחיר: 277.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית ובחינת האפשרות להגדיל את חוג לקוחות החברה.

8,243 מילים ,30 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

שיפור השירות כדרך להגדלת נתח השוק הוא אחד הנושאים הנבחנים ביותר בשיווק. רוב החברות מעונינות להגדיל את נתח השוק שלהן על מנת להגדיל את הרווחיות ויותר מכך, על מנת לשרוד.
העבודה הנוכחית בודקת את חברת "מדיקל סנטר". חברה זו עורכת בדיקות רפואיות שונות, וביניהם בדיקות לאישה בהריון לגבי שלמות העובר, בריאותו ועוד. במסגרת הבדיקות נערכות בדיקות לגבי מצבו הפיזי, מומים, תסמונות שונות העלולות להתפתח וכד'.
הבעיה העסקית בה נדונה עבודה זו היא שהחברה חשה כי נשים רבות חוששות לבצע את הבדיקה בשל המחיר הגבוה ומסיבות חברתיות שונות. אי לכך רובן פונות לקופת חולים על מנת לבצע בדיקות שרמת אמינותן נמוכה יותר ואינן מבוצעות בכל שלבי ההריון. כלומר המחיר הוא אחד הקריטריונים החשובים כאן.
ההריון בעיני חוקרים ותיאורטיקנים רבים מהווה "משבר התפתחות" הדורש התארגנות מחדש והסתגלות. לעומת הגישה הרואה בהריון משבר המביא להתפתחות ישנה גישה המסתכלת על הרעיון "כמכשול" אותו צריכה האישה לעבור כדי שתוכל לשוב לאיזון נפשי שהיה לה קודם להריון וללידה. השאלה היא באיזו צורה אנו משמרים את נאמנות הלקוח?
על פי סקירת הספרות שיקולים אמוציונליים אשר מקורם במערכת ערכים יוצרים עיוות בתהליך קבלת ההחלטות. השיקולים מפנים את המחשבות להעדפות רגשיות של האישה ומשפיעים הן על הדרך בה נאסף המידע והן על מתן פירוש של תועלת או הפסד לתוצאה הצפויה.
השאלות השיווקיות העומדות בפני החברה הן כיצד להביא לקוחות חדשים ויותר מכך- כיצד לשכנע נשים שכבר עשו בעבר את הבדיקות להמשיך ולבצען באותו מקום. כלומר השאלה היא אילו גורמים דוחפים את הצרכן לשמור נאמנות? אם הסיפוק הוא הבסיס ליצירת נאמנות, הרי תפיסת הסיכון היא גורם מרכזי בשמירת הנאמנות. כאשר הצרכן תופס סיכון בקניה הוא מאמין שקיימים הבדלים גדולים בין המותגים בשוק אם חש שמומחיותו אינה מספיקה לו להערכתם-ויש לו התנסות חיובית הוא יעדיף אותו מאשר לקנות "חתול בשק".
בשוק החופשי, בו כל אחד יכול לבחור לעצמו את הדרך בה הוא רוצה לנצל את מוצר, נאמנות הצרכן היא הנכס החשוב ביותר ליצרן המבקש להבטיח את קיומו לאורך זמן. מכון מדיקל סנטר נהנית מנאמנות רבת שנים והוא מוביל בתחומו עם הוצאות פרסום והוצאות קבועות נמוכות יחסית. נאמנות כרוכה לעיתים ביחס של שמרנות. היא אומנם פוטרת את המשווק מהצורך בשינוי מתירים אך עלולה גם להקשות על ביצוע חידושים הכרחיים.
המחקר נערך על כלל הנשים בדימונה הנמצאות בשלבי הריון. המדגם היה הסתברותי- לפי רשימה שקיבלתי מקופת החולים דגמתי כל נבדקת שניה. ההיענות הייתה מפתיעה- עדות לכך כי ההריון נתפס בשלב משמעותי בחיים.
רוב הנשים ציינו כי הן מרוצות מהבדיקות בעבר אולם עדיין חוששות מטי גילוי בעלות. לאור העובדה שלנשים סיפוק מהבדיקות בעבר מסיקים כי הבעיה נעוצה במשתנים אחרים.
על פי תשובותיהן ניתן להבין כי הפרסום בנושא טוב- נשים רבות נחשפות למידע אודות מחלות בשלב ההריון, פוחדות מאוד כי המחלה תפגע גם בהן וסבורות כי יש לבצע בדיקות. הן מודעות לנושא אי הגילוי בקופת חולים, ולכן על חברת מדיקל סנטר לפעול בנושא. המסקנה העיקרית היא כי על מנת לשמר לקוחות ו"לפתות" לקוחות חדשים יש להוריד מעט את התעריף.

ההמלצות לחברה היא להגביר את הפרסום, את חשיבות הנושא בקרב הנשים, ולערוך "סל בדיקות" שיהיה יותר זול בכללו, אולם יגרום לנשים לבצע יותר בדיקות.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת הספרות
קבלת החלטות בעת הריון
חשיבות טיב השירות
גורמי הנאמנות
תמהיל השיווק
פרסום
יחסי צבור
שיטת ההמחרה
קידום מכירות
השערות המחקר
שיטת המחקר
אוכלוסיית המחקר
שיטת הדגימה
כלים
המשתנים
בעיות מתודולוגיות
בחירת הליך המדגם
ממצאים
דיון
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה
שאלון

מקורות:

בר ע. ורזין ט (1991), המדריך הישראלי להריון ולידה, תל-אביב: זמורה ביתן.
גניס ותומס מאן (1988), תהליך קבלת החלטות, תל אביב: משרד הביטחון.
בר אל ציפי ונוימאיר מרים, אישיות ופסיכופתולוגיה, תל אביב:רכס, 1995.
גרוניך א., (1998), "בדיקות טרום לידה", איתנים.
לסר יעל, החשיפה לטכנולוגיה מיילדותית, קבלת החלטת בתנאים של ריבוי אינפורמציה ואי ודאות, אוניברסיטת בר-אילן, 1995.
חלמיש ש. ט. (1994), "בדיקות אולטרסאונד מיילדותי- המצב המשפטי", M כתב עת לניהול סיכונים ברפואה, 2, תל אביב: החברה לניהול סיכונים ברפואה.
קלדרון י., (1996), חיקויים מסחריים בישראל, תל אביב, 1996.
גבע א., התנהגות צרכנים, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
כצנלסון ענת (1988)., מיקוד שליטה, הסתגלות לנישואים, סדר לידה, בר-אילן, עבודת מ.א.
פייגין מ. (1994) "הסיכונים במיילדות וניהולם", M.R.M כתב עת לניהול סיכונים ברפואה, 2, תל אביב: החברה לניהול סיכונים ברפואה.
BECK R.(1972), "MOTHERS AND HANDICAPPED CHILDREN", JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY, 47(6), PP.1140-1141.
BENIN MARY AND HOLLAND AGOSTINELLI JOAN (1988), "HUSBENDS AND WIFES SATISFACTION WITH THE DIVISION OF LABOR", JOURNAL OF MARRIDGE AND THE FAMILY, 50, PP.349-361.
BREEN, D, (1975), THE BIRTH OF THE FIRST CHILD, LONDON, TAVISTOCK.
CANTOR, S.B., A DISISION ANALITIC APPROACH TO PARENTAL DIAGNOSTIS, DOCTORAL DISSERTATION, HARVARD UNISERVITY.
CAPLAN ARTHUR L., PARETNAL TESTING, LONDON, 1998.
COLEMAN .A.P.,(1968),"PSYCOLOGICAL STATE DURING FIRST PREGNANCY",AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 39,PP.788-797.
COLEMAN J.S.,(1992), RATIONAL CHOICE THEORY ADCVOCACY AND CRITIQUE, LONDON: SEGA PUB.
KAPLAN, G. (1957), "PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MATERNALITY CARE", AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 47, PP. 25-32.
HOLZMAN N.A., (1990), "PARENTAL SCREENING: WHEN AND FOR WHOM?", JOURNAL OF GENETICS INTERNATIONAL MEDICINE, 5, PP. 42-46.
LAIFER M., (1980), PSYCHOLOGICAL EFFECT OF MOTHERHOOD, NEW YORK: PREAGER PUBLICATION.
MARINI M.M., (1992) "THE ROLE OF MODELS OF PURPOSIVE ACTION IN SOCIOLOGY, IN COLEMAN AT AL (ED) RATIONAL CHOICE THEORY, NEWBURY PARK, LONDON, SEGA PUB.
MARTEAU T.M. ET ALL (1992), "PRESENTING A ROUTINE SCREENING TEST IN ANTENATAL CARE: PRACTICE OBSERVED, PUBLIC HEALTH, 106, 2, PP.131-141.
MUSSEN P.H. (1984), CHILD DEVELOPMENT AND PERSONALITY, NEW YORK.
OAKLEY ANN (1980), WOMEN CONFINED, SOUTHAMPTON.
ROSSI, A.S. (1968), "TRANSITION TO PARENTHOOD",J.O. MARRIDGE AND THE FAMILY, 30, PP.26-39.
ROTHMAN B.K.,(1996), THE TANTATIVE PREGNANCY, NEY-YORK: PENGUIN BOOKS.
RICHARDS M.P. (1989) "SOCIAL AND ETHICAL PROBLEMS OF FATAL DIAGNOSIS AND SCREENING", JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY, 7 (3), PP.171-185.
SIMON H.A., (1985), "HUMAN NATURE IN POLITICS: THE DIALOG OF PYCHOLOGY, AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW, 79, PP.293-304.
SHANOK, R.S. (1981), MOTHERHOOD AND LIFE CYCLE, COLOMBIA UNIVERSITY.
TERRY, S, 1991,"STRESS, COPING AND ADAPTATION TO NEW PARENTHOOD,JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIP, 8, PP. 527-547.

תגים:

בעיות רפואיות · תועמלן רפואי · תועמלנות · רפואה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיפור השווק של חברת "מדיקל סנטר" להגדלת נתח השוק", סמינריון אודות "שיפור השווק של חברת "מדיקל סנטר" להגדלת נתח השוק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.