עבודות [1-9] מתוך 30 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "נערות במצוקה":

עבודה מס' 41026 SHOPPING CART DISABLED
מוסדות המטפלים בנערות במצוקה, 1990.
הגדרות, סקירת ספרות, השתייכות מינית, מוסדות העוסקים בנערה במצוקה, דימוי עצמי והסתגלות, צורכי הנערות, טיפול וחוק הנוער.
4,185 מילים (כ-13 עמודים), 35 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו נתאר את השיטות והמוסדות האמורים לטפל בנערה במצוקה.
אך לפני שנתחיל בתאור מוסדי דומני כי יש לעמוד על קווים לדמותה ואופיה של נערה המוגדרת נערה במצוקה. "נערה במצוקה" היא, קודם לכל, נערה מתבגרת, התלויה בין עולם הילד לעולם המבוגר, דבר הגורם לה לתחושת בדידות, בלבול ומבוכה וגורם לה לקונפליקטים רבים עם ההורים והסביבה.
מוצאן של רוב הנערות במצוקה הוא מבתים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך. פולק (1969) חקר את הנושא ומצא שיש קשר בין מתבגרים ממעמד נמוך לדימוי העצמי הירוד שלהם והסיבות לכך הן:
1. העדר נסיון חיובי עם ההורים (שאף הם סובלים מדימוי עצמי נמוך).
2. חסך בחיזוקים חיוביים מההורים הגורם להם להרגיש חסרי ערך.
3. מגורים בשכונת עוני ולימודים בבי"ס שרמתו נמוכה מחזקים דימוי עצמי שלילי.
4. דימוי משפחתי שלילי שהתגבש כתוצאה מנסיונם האישי.
למתבגרים אלה הייתה בעיה לקבל סמכות. סמכות נתפסה בעיניהם כדבר שלילי אשר הוריהם הפעילו באופן שרירותי ובלתי עקבי כדי לענות על צרכיהם ומבלי להתחשב בצרכי הילדים.
בספרות המקצועית יש חפיפה בין מאפייני נערות במצוקה למאפייני עברייניות. כהן (1968) מציין שנערה שמבצעת עבירה ומשתייכת למעמד סוציו-אקונומי נמוך נושאת סטיגמה של "רעה" שמדביקה לה משפחתה והחברה והיא נשלחת, כמעט אוטומטית, לבית משפט ולמוסדות.
סוגי העברות השכיחות שמבוצעות על ידי עברייניות הן, לפי וודר (1970), עברות א-סוציאליות וביניהן: התחברות לעבריינים מסוגים שונים, שוטטות, גניבות, שכרות, התמכרות לסמים ועוד. וודר (1970) קושר התנהגות עבריינית להפרעות אישיותיות שונות כגון: פרברסיות מיניות, פסיכוזה גבולית, אישיות פראנוידית והפרעות המתבטאות בקונפליקט גלוי עם החברה (בהפרעה זו מספר מרכיבים: סף תסכול נמוך, צורך מידי בסיפוק דחפים, אלמנטים דכאוניים, אינטגרצית אגו חלשה ועוד).
מוצא אחוז גבוה של הנערות במצוקה הוא מבתים הרוסים בהם הן חוו חסך נפשי, מצב כלכלי ירוד ותנאי מחייה גרועים.
קאי (1968) מדווח שבתים אלה מאופיינים על ידי: ריבוי ילדים , פריצות מינית אצל ההורים, אי-לגטימיות למסגרת משפחתית, אימוץ, מוות במשפחה, הורה חורג וכדומה.
שלוש קטגוריות לאוכלוסיית יעד לטיפול נקבעו על ידי השרות לטיפול בנערה במצוקה  (שהנו חלק מאגף התיקון במשרד העבודה והרווחה):
1. נערות קדם-עברייניות הנמצאות בסכנת סטיה והדרדרות.
2. נערות במצב של שוטטות, העדרויות מהבית, עזובה מינית, שנשרו ממסגרת לימודית או תעסוקתית. נערות שהרו מחוץ לנישואין או ניסו להתאבד.
3. נערות העוסקות בזנות בעלות רצון ויכולת לשינוי מצבן וכוחות אישיים להשיג זאת.
גם מתבגרות אשר מתקשות במילוי התפקידים המוטלים על בנות גילן ואשר מצבן הנפשי מעורער שייכות לאוכלוסיה זו; יחד עם נערות אשר אינן יכולות ליצור קשר קבוע עם הסביבה ונפלטות מן הבית לרחוב תחת לחץ נפשי כבד.

כדי להעמיק את ההבנה של הנערות במצוקה לצורך טיפול טוב יותר בהן, ערכה קונופקה מחקר שהתבסס על חיים במחיצת הנערות במוסד לתקופות של מספר ימים, בכל פעם, לאורך תקופה של שלושה חודשים. המחקר נערך במינסוטה באוכלוסיה הטרוגנית שמנתה 181 נערות בגילאים 14-19, רובן מצויות במוסדות
לעבריינים או בפיקוח קצין מבחן. קונופקה נתקלה בשנאה עצמית רבה אצל הנערות ורגשות אשם שנבעו מתפיסה עצמית כ"רעה" והובילו לנסיונות התאבדות מרובים.
דימוי עצמי נמוך כל כך שכיח אצל נערות הרבה יותר מאשר אצל נערים (גם אצל עבריינים). הניגוד בין אידיאל הנערה לבין הנערה העבריינית במציאות מחזק את הערכה העצמית הנמוכה שלה, כיוון שהיא נכשלה לא רק כפרט אלא גם כנציגה של בני מינה. נערה חסרת כישורים גבוהים או אינטלגנציה גבוהה סובלת ממיעוט אפשרויות לביטוי תוקפנות ולשחרור דחפים כיוון שתוקפנות נחשבת כ"בלתי נשית" ולכן היא רעה.
כדי להתגבר על הצורך בפעילות אגרסיבית הנערות מסוות את התוקפנות בעבריינות לא אלימה כמו זנות, גניבה וזיוף המחאות. הנערות הבודדות שהשתתפו בשוד או תקיפה ראו עבירה זו כבלתי מקובלת לא רק בעיני החברה אלא גם בעיני עצמן.
שחרור האגרסיה בפעילות עבריינית רק מגדיל את השנאה העצמית של הנערה כיוון שהיא עצמה מבזה את מעשיה, וככל שערכה העצמי יורד הערכתה לסביבה קטנה ואז היא מפנה את השנאה הרבה שבתוכה כלפי אחרים.
מיעוט החומר שבדק באופן אמפירי את דימויין של נערות במצוקה מאלץ להשתמש במחקרים שנעשו על מתבגרים ולנסות להסיק מהן על מצב הנערות. זארן (1966) חקר מתבגרים ומצא שבהתאם להשערתו, יש התאמה בין דימוי עצמי חיובי להסתגלות פסיכולוגית. כלומר, הדימוי העצמי הנמוך של הנערות במצוקה משפיע
גם על קבלתן העצמית וקבלת האחרים, על הערכה העצמית, על עוצמת האני והאני- העליון, על הסיפוק העצמי, הערכת ההורים, חיי המשפחה וכו'.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. מצב מצוקה
3. השתייכות מינית
4. מוסדות העוסקים בנערה במצוקה
5. דימוי עצמי והסתגלות
6. צורכיהן של נערות במצוקה מול שרותי מוסדות הסעד
7. ציפיות המטופל המתבגר ממטפלו
8. סיכום: חוק הנוער לגבי נערות
9. מקורות
 
עבודה מס' 21158 SHOPPING CART DISABLED
נערות עברייניות בישראל, 1996.
סקירת תופעת עברינות הנשים בארץ ובדיקה האם נערות עבריניות מושפעות מעצם היותן נשים.
7,223 מילים (כ-22 עמודים), 20 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה
מטרת עבודה זו היא לסקור את תופעת הנערות העברייניות בישראל ויחודה. תכלית העבודה היא לענות על השאלה האם נערות עברייניות מושפעות (לרעה כמובן) מעצם היותן נשים, אם, תיאורטית, הנערה היתה נער, האם אז היתה משתנה רמת הפשיעה ואופיה.

הצגת הנושא
בשנים האחרונות מוקדשת תשומת לב רבה לחקר הפשע הנשי. עם זאת, מעט מאוד מחקרים מבתסיים על נתונים שהושגו ממקורות ראשוניים, דהיינו מפי הנערות עצמם.
מחקרים אחדים בלבד התמקדו באופן ספציפי ב"קריירה" העבריינית של האשה" באופן שבו החלה בפעילותה זו ומה התרחש לאורך זמן (סנדרה, 1992).
המונח "מין" במשמעותו הינו לא רק ביולוגי אלא פסיכולוגי- תרבותי חברתי הבא לציין הבדלים בתפקידי המינים בין אם באופן הלבוש, מחוות, תעסוקה, מסגרות חברתיות ואישיות, דהיינו: כלל ההנהגויות המחופות, משני בני המינים. מונח זה מציין את מידת הנשיות או הגבריות הקיימת באדם כאשר במצב נורמלי על האישה להפגין את נשיותה ועל הגבר להפגין גבריותו (אוקליף 1972).
המונח הנדון, משמש אותנו במחקרנו, כדי לבדוק עד כמה קורבנות או עברייניות של נערות הינו פונקציה של הציפיות מהם שתבצענה פעולות מסוימות, תתנהגנה באופן זה או אחר או להבדיל תמנענה מלעשות מעשים שאינם עולים בקנה אחד עם עובדת היותה אישה.
בפרק הראשון יוצגו תאוריות לגבי הבדלים בין המינים, וכן תוצג  הגישה הפמיניסטית לחקר הפשע הנשי.
לאחר מכן נתאר את תהליך הדרדרותה של הנערה בהתייחס לקורבנותה, אל בריחתה מן הבית, האסטרטגיות שבהם השתמש להישרדות והקריירה העבריינית שהגיעה אליה לבסוף. כמו כן יובאו מאפייני הפשע הנשי בגיל הנעורים, כאשר ההתיחסות היא אל סוג העבירות היחודיות לנערות וביחוד להבדלים בין נערות ונערים בסוג העבירות.
פרק נפרד יוקדש לנושא הענישה והשפיטה, כולל המצב הנורמטיבי.
בפרק האחרון יובאו תוצאות מחקר שנערך אודות נערות אלו- מחקר ממקור ראשון, ממנו יעשה ניסיון להבחין מה הבעיות המיוחדות של הנערות.

ראשי פרקים:
מבוא והצגת הנושא
1. ההבדלים בין המינים
2. עבריינות נוער בישראל
3. תאוריות להסבר סטיה קרימינלית
4. הגישה הפמניסטית לחקר הפשע הנשי
5. הנערה העבריינית על פי החוק
6. מחקר אמפירי.
א. המטרה
ב. השערות
ג. השיטה
ד. התוצאות
7. סיכום העבודה
8.ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 20262 SHOPPING CART DISABLED
מצוקת נערות ואירגוני עזרה וולנטריים.
בדיקת מאפייני הנערות הפונות למוקדים השונים, הסיבות להעדפת מוקד אחד על פני האחר,סקירה תיאורטית,בדיקה אמפירית ועוד.
7,202 מילים (כ-22 עמודים), 33 מקורות, 251.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הקשר בין מצוקה אצל נערות לבין
בקשת עזרה בארגון וולונטרי

ראשי פרקים:                hy0262
1.מבוא
2.התפתחות הפרט בתקופת ההתבגרות
3.בקשת עזרה
4.מאפייני העוזר
5.מאפייני הנעזר
6.הארגונים הוולונטריים
               א.דלת פתוחה
               ב.ער"ן
7.מחקר אמפירי
               א.המטרה
               ב.השיטה
               ג.השערות
               ד.תוצאות
8.סיכום  העבודה
9.ביבליוגרפיה

מבוא
מטרת העבודה היא לבדוק מהם המאפיינים של נערות הפונות, עקב מצוקה נפשית
(חשש להריון מחוץ לנישואים וכיו"ב), למוקד יעוץ זה או אחר, ומדוע הן מעדיפות
אותו. העבודה תכלול סקירה תיאורתית על התבגרות הפרט ומאפייניה, על הרצון
לבקשת עזרה, על תכונות העזור והנעזר ומידע על האירגונים הוולנטרים נשואי
העבודה.

הצגת הנושא
החברה האנושית פיתחה מספר תכונות המהוות בסיס להתקדמותה. אחת מתכונות
אלו הינה התלות ההדדית. במישור האישי, היכולת לקבל ולהשתמש בתלות ההדדית
מהווה גורם חשוב בקיום קשר בין מיני בונה בתא המשפחתי. השימוש בתכונה זו
לשם קיום ויצירה איפשר מעבר ממסגרות חברתיות מצומצמות למסגרות חברתיות
המורכבות הקיימות כיום. השימוש בתלות הדדית איפשר, למשל, פיתוח טכנולוגיה,
מדע, שימוש בצבא וצמיחת אמנות.
ככל שגדלה מידת התיחכום של החברה גדל הצורך בהתמחות במקצועות יחודיים
ורבים, ובכך גדלה גם התלות ההדדית בין הפרטים בחברה. חלק מן המערכת
המסועפת של תלות הדדית, באה לידי ביטוי בפעולות השונות של מתן ובקשה עזרה.
פעולות העזרה מתקיימות במסגרות ובאופנים מגוונים: לעיתים כחלק מפעולות
המסגרות הארגוניות אותן הקימה החברה לשם החלפה בין אישית של ידע, שירותים
ומיומנויות על בסיס של קח ותן. לעיתים מתקיימות פעולות העזרה בארגוני
מתנדבים ובפעולות ספונטניות, בין אנשים קרובים או זרים ועל יסודות שונים של
תגמול.
למרות שפעולות העזרה כוללות שני צדדים: עוזר ונעזר, התמקדו המחקרים בתחום
זה בעיקר על משתנים המעורבים במתן עזרה. מתוך הנחה שלא תהיה בעיה בבקשת
העזרה ובקשר בין נותן העזרה לבין מבקשה, אם רק תוצע העזרה. אולם, קיימים
נתונים רבים המצביעים על חוסר פניה לעזרה כאשר היה בה צורך וכאשר היתה
בהישג יד (1972). MCKINLAY
מערכת המספקת עזרה באופן ישיר וחופשי אינה מספיקה, על מנת שתהיה יעילה
ותגיע לאלו הזקוקים לה, יש צורך גם בהבנת יחסם והתנהגותם של מבקשי העזרה.
מתוך הבנה זו צמחו וקמו מערכות בלתי פורמליות שונות הפועלות על יסודות
וולונטריים ומספקות סיוע ויעוץ בנושאים חברתיים ציבוריים.
מערכות אלו מעודדות פיתוח מעורבות ואחריות אישית של המשתתפים בהן, מבלי
שיתלווה לכך כל תגמול כלכלי הולם ומבלי לכפות את דעתם על הפרט ולחייב אותו
בביצוע.
על מנת לנסות ולענות על השאלות הקשורות בפעולות בקשת העזרה, כגון מדוע
אנשים הנזקקים לעזרה פועלים לעיתים בניגוד לאינטרסים שלהם ולא מבקשים
אותה אפילו שהיא קיימת, נעשו ניסיונות לבנות מודלים של תהליך חפוש העזרה.
הגשת עזרה לאדם הזקוק לה מעוררת לא פעם בעיה ודוקא מצידו של מקבל העזרה.
מסתבר כי לעיתים אלו הזקוקים לעזרה אינם מראים רצון לקבלה. הדבר מוביל ל 2-
שאלות מרכזיות: מדוע אנשים הזקוקים לעזרה אינם מחפשים אותה תמיד? וכן
מדוע אנשים לא מגיבים תמיד באופן חיובי לעזרה שקיבלו? כדי לנסות ולענות על
שאלות אלו חשוב, ראשית להבין מהם התנאים המשפיעים על קבלת עזרה, ומהן
הסיבות שאנשים מסרבים לה. מדוע לעיתים אנשים מעדיפים עזרה ממקור אחד על
פני מקור אחר, הזהה לכאורה.


 
עבודה מס' 69520 SHOPPING CART DISABLED
הפרעות אכילה בקרב נערות מתבגרות, 2011.
דיון קצר בגורמים להפרעות אכילה בקרב נערות.
2,441 מילים (כ-7.5 עמודים), 13 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא העבודה: הפרעות אכילה בקרב נערות מתבגרות.
שאלת המחקר: מהם הגורמים להפרעות אכילה, דרכי הטיפול ומידת ההצלחה?
הפרעות אכילה הפכו בעשורים האחרונים לבעיה בריאותית וחברתית ההולכת ומתרחבת בקרב בני נוער, כאשר רוב הנפגעות הן בנות קבוצת גיל זו. עבודה זו עוסקת בתופעת הפרעות האכילה כ"מחלה" בקרב נערות מתבגרות וכוללת את הגורמים העיקריים המשפיעים על הפרעות אכילה, דרכי הטיפול, ומידת ההצלחה.
אתבסס על סקירה ספרותית.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א' - הפרעות אכילה מהן?
סממנים להפרעות אכילה
פרק ב' - גורמים חברתיים - תרבותיים-משפחתיים להפרעות אכילה
גורמים משפחתיים
פרק ג' - אבחון וטיפול בהפרעות אכילה ומידת ההצלחה בטיפולים
סוגי הטיפולים בהפרעות אכילה:
דיון
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
הפרעות אכילה הן מחלות המאופיינות בהתנהגות אכילה לקויה ומופרעת באופן קיצוני. על פי זילבר- רוזנברג (1996) שתי הפרעות האכילה המוכרות ביותר הן: אנורקסיה נרבוזה anorexia) nervosa) ובולימיה נרבוזה (bulimia nervosa).
 
עבודה מס' 69583 SHOPPING CART DISABLED
תופעת הזנות בקרב נערות במצוקה, 2010.
בחינת נושא הזנות והתמכרות לסמים כהשלכה של גילוי עריות בקרב נערות במצוקה.
5,108 מילים (כ-15.5 עמודים), 37 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו הינה בחינת נושא הזנות והתמכרות לסמים כהשלכה של גילוי עריות בקרב נערות במצוקה. גילוי עריות הינו כל מעשה בעל אופי מיני המתרחש בתוך המשפחה, בין אם מדובר במשפחה גרעינית או מורחבת, וכולל פגיעה מינית של הילד. שאלת המחקר בעבודה זו הינה האם גילוי עריות מהווה גורם לזנות ולהתמכרות לסמים בקרב נערות במצוקה. העבודה מציגה את גילוי העריות כתופעה המוכרת בעיקר בקרב משפחות בעלות פתולוגיה וכוללת פרופיל של משפחות בעלות סבירות גבוהה יותר להתעללות מינית. לגילוי עריות ישנן השלכות רבות ביניהן השלכות לטווח הרחוק ולטווח הקצר יותר, השלכות בכל תחומי החיים- פסיכולוגיות, גופניות ובינאישיות. אחת ההשלכות הנפוצות יותר של הפגיעה היא ההתדרדרות לזנות אשר מתאפשרת משום הכרות מוקדמת של הקורבן עם התנהגויות מיניות הנכפות עליה ויכולת הניתוק שלה מהתנהגויות אלה. ההתדרדרות מתאפשרת בעיקר משום הבריחה מהבית והכרות של סרסורים ברחוב. ממסקנות העבודה עולה כי גילוי העריות מהווה את אחת הסיבות העיקריות שבגינן נערות במצוקה מתדרדרות לזנות.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
פרק 1: נערות במצוקה
           השלכות של גילוי עריות
פרק 2: סמים וזנות
           מניעה וטיפול
דיון
מקורות

מתוך העבודה:
השימוש בחומרים מאפשר לנשים העוסקות בזנות להתנתק רגשית מהפגיעה וכביכול לשרוד בדרך זו את הפגיעה הנפשית שהותירה הטראומה. בפועל, לא רק שלא שרדו את הטראומה, אלא להפך הוסיפו לטראומה רבדים נוספים (גור, 2004).
 
עבודה מס' 62829 SHOPPING CART DISABLED
דימויים של נערות בפרסומות, 2004.
קיומו ומהותו של הדימוי של נערות בפרסומות ובחינת פרסומות מעתוני גברים נשים ונוער.
15,904 מילים (כ-49 עמודים), 22 מקורות, 548.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
1. מבוא
   1.1 שאלת המחקר
   1.2 שיטת המחקר
2. התקשורת-ה"כוח" וההשפעה הסטריאוטיפית תרבותית
   2.1 מה הם סטריאוטיפים ומהו תפקידם?
   2.2 המציאות והסטריאוטיפים  בפרסומות
3. הבנייה מגדרית וחיברות לתפקידי המינים
   3.1 ההשפעות של הסטריאוטיפים בפרסומות על גיבוש הזהות המינית
4. הנערות של היום
   4.1 הפרסומת והשפעותיה על הנערות.
   4.2 ההשלכות של הסטריאוטיפיים הנשיים בפרסומות על נערות
5. דימויים וקידוד של נשים ונערות בפרסומות.
   5.1 דימויי מגדר ומעמד חברתי של נערות בפרסומות.
   5.2 הנערה כאובייקט מיני בפרסומות.
   5.3 קיטוע ומגדר.
   5.4 אידיאל היופי.
   5.5 תכונות אישיות.
6. האופן בו פרסומות מקשרות את המוצר שהן מוכרות לנערות\נערים ולסגנון חיים.
7. הנערות כמוצר צריכה לקהלים השונים - הצגה וניתוח של ממצאים מעיתונות לגברים, נשים
ונוער.
8. "האישה החדשה"
9. סיכום
10. ביבליוגרפיה

מבוא
ישנם מספר גורמים המשפיעים על התפתחות המגדר. חיברות היא הגורם המרכזי: אנו לומדים
להתנהג בהתאם לנורמות של המגדר ע"י קבלת חיזוקים חיוביים או שליליים מהסביבה, וגם על
ידי חיקוי מודלים (למידה חברתית). אמצעי התקשורת בכלל והטלויזיה בפרט נתפסים כסוכני
סוציאליזציה מרכזיים בחיינו, ובהתאם לכך מובע חשש הולך וגובר מפני השפעותיה על לימוד
המגדר והיחסים ביניהם החל מתת ייצוג וכלה בהצגה סטריאוטיפית. חשיבות אופן הצגתן של
נשים ונערות נובעת מהשפעתם של אמצעי התקשורת על התנהגויות והשקפות בחברה. אין ספק
כי התקשורת שותפה בהבניית המציאות, ויש לה תפקיד חשוב בעיצוב החברה ובהחדרת
שינויים לתוכה.
הפרסום הוא אחד מגורמי החברות, שהשפעתם הולכת וגוברת בתקופה המודרנית. עניינו של
הפרסום הוא לכאורה להגביר מכירות, אך הוא גם מוכר אידיאולוגיה. אחד התהליכים
שבאמצעותם מתבטאת אידיאולוגיה זו הוא יצירת דימויי הנשים והנערות בפרסום. אומנם
המפרסמים לא המציאו את אי-השוויון כלפי הנשים, אך הפרסומות מחזקות את אי השוויון
ונותנות לו לגיטימציה.
הטענה המרכזית נגד תקשורת ההמונים היא כי המדיה-אחת ממקורות המידע הראשוניים -
מחזקת את ההפרדה בין "גברי" ל"נשי" ובכך עוזרת לשמר את מקום הנשים במרחב הפרטי
בלבד-וזאת במקום לפעול לשחרור הנשים מבידודן ממוקדי הכוח בחברה.
הטלוויזיה ושבועונים לנשים, לגברים ולנוער גדושים בפרסומות. הפרסומות מוגבלות בזמן
\מרחב (עמוד בעיתון) ונאלצות להעביר מסר ברור ומהיר אשר יהיה מובן למפענחים. הפרסומות
מבנות דימויים של נשיות וגבריות, של מעמד ועדה, ו"מגייסות" את הידע שלנו על העולם ועל
החברה הישראלית כדי למכור לנו מוצרי צריכה וסגנון חיים, אבל בה בעת הם מבנים תמונת
מציאות חברתית ואידיאולוגית. שימוש בסטריאוטיפים  משרת מטרה זו, שכן הסטריאוטיפ
מאפשר לכידת רגע מסוים המסמל את כל הסצינה. הצגה סטריאוטיפית של נשים ונערות
בפרסומות היא לכן נפוצה ביותר- שיוך למרחב האישי, האישה כיצור מיני, מסגור האישה כאם
וכרעיה ועוד.
שאלת המחקר:
מורכבת משתי שאלות משנה:
1. לבחון את קיומו ומהותו של הדימוי של נערות בפרסומות.
2.לבחון כיצד הדימוי של נערות בפרסומות בא לידי ביטוי בפרסומות בעיתונים לקהלים שונים
(גברים, נשים ונוער), תוך בחינת הסטריאוטיפים התרבותיים והחברתיים.

שיטת המחקר:
ניתוח סמיוטי של מאמרים ופרסומות מהטלוויזיה ומעיתונים הפונים לנשים, גברים ונוער,
הדנים בביטויי מגדר וסטריאוטיפים בפרסומות של נערות.
הניתוח הסמיוטי של המאמרים והפרסומות יתבצע בעזרת ספר הקידוד, שיפורט בהרחבה
בהמשך והכולל בתוכו התייחסות לדימויי מגזר ומעמד חברתי של נערות בפרסומות (גובה יחסי,
מגע נשי, דירוג תפקידי, משפחה, פולחן הציות, נסיגה ברישיון, פסיכולוגיה וריאליזם
בפרסומות), הנערה כאובייקט מיני, קיטוע ומגדר, אידיאל היופי ותכונות אישיות.


 
עבודה מס' 65200 SHOPPING CART DISABLED
השפעת ההגירה על התנהגות עבריינית של נערות בישראל - המקרה של צריכת סמים, 2004.
האם יש קשר בין בעיות העלייה ומאפייניה ובין צריכת הסמים אצל הנערות.
9,653 מילים (כ-29.5 עמודים), 44 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ההגירה לישראל של יהודים מארצות העולם יוצרת בעיות רבות וקשות. הבעיה העיקרית היא הבדלי התרבות בין התושבים המקומיים ובין העולים, דבר המוצא את ביטויו בכל קבוצות החברה ובמיוחד בקשישים ובצעירים, שלעיתים אינם מוכנים לקבל את השינוי כדבר מובן מאליו.
העלייה הגדולה ביותר בשנים האחרונות היא העלייה מברית המועצות (לשעבר). תחילתה של עליה זו היא בשנות השבעים המוקדמות עם התחלת השיחות בין בריה"מ וארה"ב הידועות בשם שיחות סאל"ט על הגבלת מרוץ החימוש הגרעיני. מאז 1967 ועד 1987 יצאו את בריה"מ כ- 790,000 עולים ומהם הגיעו לישראל קרוב ל- 75% מהם. היתר התפזרו בין ארצות העולם החופשי, כאשר מרביתם השתקעו בצפון אמריקה. 64% מכלל עולי בריה"מ הגיעו מהאזורים האירופאיים ו- 36% הגיעו מהרפובליקות הדרומיות של בריה"מ, כאשר 11% נמנים על יהדות גרוזיה, 9% נמנים על יהדות בוכרה ו- 7% על היהודים הקווקזיים (המקור: נתוני קליטה אוגוסט ספטמבר 1994,לשכת שר האוצר,אוקטובר 1994).

למרות ממדי העלייה הגדולים אופיינו שנות השבעים בנשירה גדולה. רבים מן העולים נשארו בוינה או באיטליה כאשר מגמת פניהם הסופית הייתה ארה"ב, ולשם כך הם היו מוכנים לסבול זמן רב בתחנות מעבר (שובל, 1973).
משנת 1980 שונתה מדיניות השלטונות  כלפי יציאת היהודים מבריה"מ וזו הביאה לצמצום במספר היהודים שקיבלו היתרי יציאה. ב - 1980 הותרה יציאתם של 23,472 נפש, מתוכם נשרו למעלה מ - 65%. (סדרת דע את ישראל, 1984).
קליטתם של עולי בריה"מ בישראל הייתה מוצלחת במיוחד. עזרה לכך העובדה כי הם היו רגילים לעבודה קשה והיו בעלי השכלה מעל הממוצע: חלק גדול מהם היו רופאים ומהנדסים שעם הפיתוח הטכנולוגי של שנות השבעים המוקדמות מצאו עבודה ברוב המקומות ואף השתלבו בה יפה. בסוף שנות השמונים, עקב זעזועים ומהפכים חברתיים ופוליטיים בארצות מזרח אירופה-נפתחים שוב שערי בריה"מ בפני יהודים המעונינים לצאת. הוסף לכך את האנטישמיות הנחשפת בעקבות חופש הביטוי המותר והולך, את המצב בכלכלי הגרוע המאפיין את מדינות מזרח אירופה ועוד טעמים אינדיבידואלים רבים, והרי לך עליית יהודים לא"י בממדים כמותם לא ידעה המדינה מאז שנות החמישים המוקדמות  (שובל, 1973).
עליה זו מבורכת אך גוררת עמה קשיים לא מבוטלים המהווים למדינת ישראל אתגר גדול בתחום קליטת העולים. מספר העולים הגדול שאיש לא צפה אותו לפני כן, הרמה הכלכלית הנמוכה של משפחות העולים והקושי לקלוט בשוק המקומי כמות גדולה כל כך של אקדמאים-כל אלו הם מסממני הקשיים של קליטת עליה זו.
ניתן לומר כי, מבחינה אובייקטיבית ממלאת העלייה מבריה"מ פונקציה דומה לזו שמילאה ההגירה הגרמנית בשנות השלושים-הן בישראל והן בארה"ב.  היא דוחפת את ישראל באופן חלקי לכיוון של חברה תעשייתית מפותחת שעיקר עיסוקה הוא במחקר, בפיתוח טכנולוגי מהיר, ברמה גבוהה יותר של יצור וברמה גבוהה יותר של אומנות. נעשה גם מאמץ מיוחד להביא ארצה עולים חדשים אשר הנם מומחים בתחומי מדע שונים. פעולה זו תעלה את קרנה של ישראל בכל התחומים ואף תביא בסופו של דבר לפריון כלכלי עודף.
כל הפעולות הנ"ל עולות כסף רב. העולים מגיעים מארצות מצוקה, אשר אפילו אם צברו לעצמם הון בארצות מולדתם הרי הם מנועים להביאו עימם. מדינת ישראל דואגת לעולים אלו בשלבים הראשונים של קליטתם ודאגה זו עולה בממון רב, כאשר דאגה רבתי היא מפנה לצעירים שבחבורה, האמורים להשתלב בחברה בעשרות השנים הבאות. צעירים אלו באים לעיתים עם הסבתא וללא הורים, ממשפחות הרוסות או לבדם, והחברה בישראל קיבלה על עצמה לעזור להם, לבל יתדרדרו לשולי החברה, אולם הדבר לא תמיד מצליח.

מטרת העבודה הנוכחית היא לבחון את השימוש בסמים ע"י נערות עולות חדשות בישראל. שאלת המחקר היא האם יש קשר בין בעיות העלייה ומאפייניה ובין צריכת הסמים אצל הנערות.
העבודה תנסה להתמקד בנערות, ובבעיות הייחודיות להם, וכאן המקום להזכיר כי טרם נערך מחקר בישראל על נושא זה בפרט ועל נשים הצורכות סמים בכלל. אי לכך תרומת המחקר הנוכחי תהיה גבוהה.

תוכן עניינים
1 מבוא והצגת הנושא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
2 מאפייני ההגירה לישראל
2.1 תאור גודל העליה
2.2 הצלחת קליטת העליה
2.3 העליה ובעיותיה החינוכיות
3 הליך ההגירה כמוביל לעילות עבריינית
3.1 מגע בין כלל האוכלוסיות
3.2 מגע בין היחיד לאוכלוסיה הוותיקה
4 סמים כבריחה ממציאות מנוכרת
4.1 המניעים לעבריינות נוער
4.2 בריחה ממצב קיים
4.3 דימוי עצמי
4.4 נוירוטיזם
4.5 משמעות חיים
5 הסמים כמחאה אנטי חברתית
5.1 בריחה מהבית ושימוש בסמים
5.1.1. הגישות ההנעתיות
5.1.2. הגישות האישיותניות
5.2  השתמטות מגיוס
6 סיכום
7 ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ניתן לומר כי מבחינה אובייקטיבית ממלאת העלייה מבריה"מ פונקציה דומה לזו שמילאה ההגירה הגרמנית בשנות השלושים-הן בישראל והן בארה"ב. היא דוחפת את ישראל באופן חלקי לכיוון של חברה תעשייתית מפותחת שעיקר עיסוקה הוא במחקר,בפיתוח טכנולוגי מהיר,ברמה גבוהה יותר של יצור וברמה גבוהה יותר של אומנות. נעשה גם מאמץ מיוחד להביא ארצה עולים חדשים אשר הינם מומחים בתחומי מדע שונים. פעולה זו תעלה את קרנה של ישראל בכל התחומים ואף תביא בסופו של דבר לפריון כלכלי עודף.
 
עבודה מס' 60865 SHOPPING CART DISABLED
נערות במצוקה, 2002.
הסיבות להידרדרותה של נערה וכיצד סיבות אלה משפיעות הן על תפקודה הרגשי המופנם והן על תפקודה הפיזי, המוחצן.
4,822 מילים (כ-15 עמודים), 16 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרתי הינה לחקור את סימפטום ה"נערה במצוקה" - מהן הסיבות להידרדרותה, וכיצד סיבות אלו משפיעות הן על תפקודה הרגשי המופנם והן על תפקודה הפיזי, המוחצן.
אני עומדת להתמקד בעיקר בבעיות של פעילות מינית מוגברת אצל נערות מסוג זה.
דרך העבודה אני עומדת לחקור סימפטומים שונים של נערות במצוקה, המוגדרות דרך מערכות שונות של מוסדות תמיכה. מוסדות תמיכה כגון - מערכת בית הספר, מערכת קבוצת בני הגיל ומערכת המשפחה של נערות במצוקה, אותן אקביל אל נערות נורמטיביות בגיל ההתבגרות הנמצאות באותן מסגרות שהוזכרו לעיל.
בהמשך בכוונתי לגעת בהשלכות דפוסי פעולותיהן של הנערות במצוקה, הכוללות דפוסי בריחה מהבית, דפוסי התמכרות לסמים, דפוסי פעילות עבריינית ולבסוף, ועל כך גם אתמקד - דפוסי פעילות מינית מוגברת.
דרך אלו אתאר גם את יחס החברה כלפי אותן נערות במצוקה ואת דרכי התמודדות החברה עם תופעת ה"נערה במצוקה".
לבסוף אני עומדת להרחיב אודות דרכי איתור וטיפול שונים בנערות במצוקה, כמו גם בתגובות הנערות עצמן, ליחס הטיפולי ולמטפל עצמו.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
אפיונים
השלכות
פעילות מינית מוגברת
יחס החברה
איתור וטיפול
תגובות
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61863 SHOPPING CART DISABLED
תפקידי סוציאליזציה של נערים ונערות בתרבויות שונות, 1996.
ניתוח השוואתי של מתבגרים משבט הנגוני, האי רטומה, ארה"ב ותרבות האיימיש.
6,249 מילים (כ-19 עמודים), 10 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בהשוואה של תפקידי סוציאליזציה בין נערים לנערות בתרבויות שונות בעולם.
אנו נתמקד בבדיקת ההבדלים בין התרבויות: בשבט הנגוני, התרבות באי רוטמה, התרבות בארצות הברית ושבט האיימיש. החלטנו לבחור בנושא זה בגלל שעניין אותנו להשוות בין תרבויות שונות בעולם, לגלות את הייחודיות והמאפיינים של כל תרבות, מהם הערכים והנורמות המקובלות בכל תרבות, ואורח החיים. החלטנו להתמקד בבדיקת גיל ההתבגרות, מכיוון שזהו גיל שבו בני-האדם עוברים תהליכים משמעותיים בתחומים שונים, כגון: גיבוש הזהות האישית, כולל השלב בין עצמאות ותלות כלפי הוריהם ושינויים פיזיים וגופניים המדגישים את ההבדלים  בין הבנים והבנות.
מבחינה קוגניטיבית החשיבה מתפתחת לחשיבה יותר אבסטרקטית, יותר ריאלית שמתחשבת בסביבה ובחברה שבה הם חיים. מבחינה התנהגותית וחברתית המתבגרים נמצאים בשלב ביניים בין קבלת נורמות המבוגרים לעומת התמרדות בנורמות אלו, ברצונם לבדוק את הגבולות של עצמם ושל סביבתם. לכן תקופת גיל ההתבגרות מאופיינת כגיל סוער שבו עוברים תהפוכות רבות ומעניין לראות את השלבים הללו בתרבויות השונות וכיצד כל תרבות מתייחסת למתבגר ולתפקידי הסוציאליזציה שלו.
החלטנו לערוך השוואה בין נערים לנערות, כלומר לבדוק את ההבדלים בין המינים , כדי לראות האם בכל תרבות יש יחס שונה לשני המינים או שהיחס דומה בהתאם למסורת, התרבות והחברה וכיצד הם תופסים את ההבדלים בתפקידיהם על סמך השתייכותם למין מסוים.

תוכן העניינים:
מבוא
הצגת ארבע האתנוגרפיות הנבחרות לנושא
פרק 1 דרכי סוציאליזציה בקרב מתבגרים בשבט הנגוני
מאפיינים משותפים למתבגרים ולמתבגרות
ציפיות המבוגרים מהמתבגרים
המתבגרים בבית הספר
המתבגרים ותעסוקת הנערים
תחושת המתבגרים
פרק 2 דרכי סוציאליזציה בקרב מתבגרים באי רטומה
הבדלים מאפיינים בין נערות לנערים
בית ספר וגיל ההתבגרות
אהבה בקרב מתבגרים
חינוך המתבגרים
מבחינה פסיכולוגית
פרק 3  דרכי סוציאליזציה בקרב מתבגרים בארצות הברית
ההבדלים העיקריים בין בנים לבנות
הקשיים העיקרים עמם מתמודדים מתבגרים בארצות הברית
פרק 4  דרכי סוציאליזציה בקרב המתבגרים בתרבות האיימיש
אפיונים מיוחדים לגיל ההתבגרות בתרבות האיימיש
פרק 5 טבלת השוואה
פרק 6 ניתוח השוואתי
נושא השוואה 1 - הבדלים בין המינים (בנים לעומת בנות):
נושא השוואה 2 - השפעת בית הספר ותפיסת ההשכלה בקרב מתבגרים:
נושא השוואה 3 - התפתחות פסיכולוגית ואישית של המתבגרים:
מקורות
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 30 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>