היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61334
ניתוח התפתחות הלאומיות המארונית בלבנון על פי התיאוריות הנושא הלאומיות.
6,082 מילים (כ-18.5 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61351
2,527 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61376
ניתוח החברה ושינוי המבנה שלה.
2,983 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68611
בדיקת הקשר בין סגנון הניהול לבין שביעות רצון העובדים ביחידה צבאית, כולל השאלון וניתוח התוצאות.
10,865 מילים (כ-33.5 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61324
11,149 מילים (כ-34.5 עמ'), 12 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 61310
ניתוח ארגונומי של מכשיר מיקרוגל.
2,677 מילים (כ-8 עמ'), 3 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 61318
דיכאון , 2000
סקירה תיאורטית וניתוח הספר "חשיכה נראית" לויליאם סטיירון.
3,523 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61398
ניתוח חרס מס' 4 מן ההיבטים הלשוני, התוכני, הגיאוגרפי וההיסטורי.
4,786 מילים (כ-14.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61402
ניתוח תוכן של תשדירים וראיונות.
4,628 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100