היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח דוח כספי של חברת נטוויז'ן לשנת 2009

עבודה מס' 068766

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח המשק הישראלי, תחום התקשורת ותחומי הפעילות של חברת נטוויז'ן, השוואה לחברת 012 סמייל, והערכת שווי שבוצע לחברה בשיטת היוון תזרים מזומנים.

9,172 מילים ,8 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

בעבודה זו אנתח את הדוח הכספי של חברת נטוויז'ן לשנת 2009 ואבצע הערכת שווי לחברה לתאריך 31/12/2009, חברת נטוויז'ן נותנת שירותי אינטרנט ושיחות בינלאומיות, כמו כן היא בעלת רישיון נס"ר ומכוחו ומכוח רישיון מפ"א ייחודי היא מספקת שירותי מפ"א ומרכזיות ללקוחות עסקיים, החל משלהי שנת 2008 החלה החברה לספק גם שירותי מפ"א ללקוחות הפרטיים.
בעבודה הצגתי את המשק הישראלי ואת שוק התקשורת הישראלי, כמו כן הצגתי מגזרי הפעילות של החברה, תוך התייחסות למיזוג שבוצע ב- 2007 שבמסגרתו רכשה החברה את חברות 013 ברק וגלובקול תקשורת.
החברה הגישה תצהיר של בדיקה ראשונית לגבי מיזוג עם סלקום, אך הדבר תלוי באישור משרד התקשורת.
במשק הישראלי לא קיימת חברה נוספת שתואמת לגמרי את פעילותה של נטוויז'ן (בזק בינלאומי שמספקת את אותם השירותים היא חברה פרטית ולכן לא ניתן להשוות את דוחותיה לדוחות נטוויז'ן), בעבודה אשווה את נתוני החברה לחברת 012 סמייל שנסחרת בניו יורק בנסד"ק, כאמור מדובר בחברה שמדווחת לפי כללי חשבונאות אמריקאים ולא בכל הנתונים ניתן להשוות בין שתי החברות, בצעתי התאמות הכרחיות במקומות שהצריכו זאת על מנת לבצע השוואה מרבית בין שתי החברות.
מניתוח דוחותיה הכספיים של החברה ניתן לומר שמדובר בחברה חזקה, בעלת מוניטין רב, חברה צומחת, שמנסה כל הזמן להיכנס לתחומים נוספים.
מניתוח תזרים המזומנים של החברה רואים שמדובר ביצרנית מזומנים, ולפי ניתוח אסטרטגי שבצעתי לחברה, מדובר בחברה שנמצאת בסוף צמיחה לקראת כניסה לבשלות, יחד עם זאת מדובר בחברה דינמית מאד שיתכן ותכנס לתחומים נוספים, דבר שישפיע על הניתוח האסטרטגי שלה.
לבסוף בצעתי לחברה הערכת שווי לפי היוון של תזרים מזומנים DCF הגעתי לשווי שנע בין 991,261 א' ש"ח ל-1,505,493 א' ש"ח, במסגרת הערכת השווי הנחתי הנחות מסוימות כפי שמפורטות בעבודה.
בחלק מעבודה הנחתי הנחות שהן בגדר מבט צופה פני עתיד, כלומר אין כל וודאות שהם יקרו, אך לצורך עבודה הם היו הכרחיות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. המשק הישראלי
3. סקירת ענף התקשורת
ענף האינטרנט
ענף שיחות בינלאומיות
ענף השירותים המנוהלים
4. סקירת החברה
תחומי הפעילות של החברה
ניתוח SWOT
5. ניתוח מגמות של הדוחות הכספיים (מאזן ודוח רווח והפסד)
ניתוח מאזנים- ניתוח אנכי-חברת נטוויז'ן.
ניתוח מאזנים- ניתוח אופקי-חברת נטוויז'ן.
סך הנכסים:
רכוש שוטף מול התחייבויות שוטפות:
נכסים לא שוטפים מול התחייבויות לא שוטפות:
הון עצמי:
ניתוח יחסי נזילות:
ניתוח איתנות פיננסית:
6. רווח והפסד סיכום תוצאות.
ניתוח אופקי:
מכירות:
הוצאות:
רווח תפעולי:
הכנסות והוצאות מימון:
רווח נקי:
אחוז תשואה להון עצמי:
אחוז תשואה לנכסים:
7. ניתוח תזרים מזומנים.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת CFO:
תזרים מזומנים מפעילות השקעה CFI:
תזרים מזומנים מפעילות מימון CFI:
ניתוח אסטרטגי של הדוח על תזרימי מזומנים (מאמר אליצור)
תזרים פרמננטי.
יחס תשואה במזומן על ההון העצמי.
יחסי פעילות:
מחזור מסחרי:
מחזור ספקים+ימי ספקים:
מחזור נכסים:
3 רבעונים של 2010.
8. סיכום ניתוח החברה.
9. הערכת שווי החברה.
10. סיכום ומסקנות של הערכת שווי של חברת נטוויז'ן.
11. תחזית תזרים מזומנים ל-5 שנים
12. סיכום ומסקנות.
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה זו לא צוינו מראי מקום. מקורות העבודה הם אתרי חדשות ודוחות כספיים.

קטע מהעבודה:

בשלהי 2008 פקד את המשק הישראלי משבר כלכלי שנבע ממשבר הסאב פריים בארה"ב, גל פיטורים שהחל באותה תקופה נמשך גם בתחילת 2009 והיה חשש רציני שהמשבר של תחילת שנות 2000 שוב חוזר.
בארה"ב ממשל בוש ולאחריו ממשל אובמה הזרימו כספים רבים על מנת לעזור למשק לצאת מהמשבר, דבר שלא צלח כל כך, גם ברוב מדינות העולם המערבי האמינו שהדרך לצאת מהמשבר היא על ידי הזרמת כספים, אך לא כך היה בישראל, שר האוצר דאז רוני בר און ניהל מדיניות ללא הזרמת כספים, כאשר הוצעו פתרונות שונים של הגדלת האשראי העסקי.

תגים:

נטוויז'ן · דוח כספי · אינטרנט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח דוח כספי של חברת נטוויז'ן לשנת 2009", סמינריון אודות "ניתוח דוח כספי של חברת נטוויז'ן לשנת 2009" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.