היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 27
עבודה מס' 66552
בחינת סעיף 13 לחוק - פיצויים בשל נזקים לא ממוניים.
7,603 מילים (כ-23.5 עמ'), 52 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66560
הגורמים, הנזקים ואפשרויות לצמצום התופעה.
9,886 מילים (כ-30.5 עמ'), 28 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 62129
על הנזקים שבעישון.
2,101 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 66389
בחינת סוגיית תשלום הפיצויים בעד הנזק הלא ממוני.
7,331 מילים (כ-22.5 עמ'), 43 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62045
מהו הנזק הנדרש לשם קביעת רשלנות של עו"ד בנזיקין ובמישור האתיקה המקצועית.
3,400 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66703
מבחנים לקש"ס, ביתיות, ריחוק נזק, נזק ראייתי ופסק דין מפנה- כרמל.
7,393 מילים (כ-22.5 עמ'), 43 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 62692
2,298 מילים (כ-7 עמ'), 30 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 64637
הרחבת עילת הרשלנות ויצירת ראש נזק מובחן ומצטבר על הפגיעה באוטונומיה.
7,556 מילים (כ-23 עמ'), 60 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 70634
מהי הפרה יעילה של חוזים; מתי ומי נושא בפיצויים במקרים של הפרה יעילה; ותיחום הנזק באופן כללי ככל הנוגע להפרות יעילות.
7,927 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 27