היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 66680
התמקדות בכלה לפני חתונה וכלה לאחריה וכן על האופי השונה שלהן - כלה השבויה כולה בחלום החתונה מול כלה הנאבקת עם הדימוי המקובל.
8,560 מילים (כ-26.5 עמ'), 3 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 66516
הגורמים ליחס המפלה של הגרמנים ליהודים ולמיעוטים אחרים, והגורם ללהיטות הרבה שמגלים יהודים רבים, לשוב לגרמניה ולחזור להיות מקובלים בה כבעבר.
3,099 מילים (כ-9.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66379
ניתוח על פי מודלים מקובלים.
3,155 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 62957
מהם אמצעי הבוררות ומהם מכשירי האיזון, שיהיו מקובלים על שני הצדדים, כדי להתמודד עם הפרת הסכם סחר היוצרת סכסוך מסחרי בינלאומי.
8,754 מילים (כ-27 עמ'), 46 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68845
ניתוח האסטרטגיה השיווקית של החברה לפי מודלים מקובלים.
8,785 מילים (כ-27 עמ'), 5 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64795
בחינת האופן בו מייצג עמיר את "האחר" בסיפור "מפריח היונים" בצורה שונה מהמקובל בספרות העברית בעבר.
7,191 מילים (כ-22 עמ'), 14 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 64526
סקירת מקורותיו של הצו במשפט המקובל ועד למצב כיום במשפט הישראלי.
1,500 מילים (כ-4.5 עמ'), 18 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61279
דיון בפרשת בנות צלפחד שהיא הבסיס המשפטי לבעיית הירושה בנחלת אבות.
21,480 מילים (כ-66 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65304
ניתוח מודל קליטתה של ההגירה מברה"מ-לשעבר בהתאם לשלושת המודלים המקובלים: הטמעה, כור היתוך ופלורליזם.
8,006 מילים (כ-24.5 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17