היישום אינו מחובר לאינטרנט

דמותה של שרה בסיפור גירוש הגר

עבודה מס' 050905

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור אישיותה של שרה ובחינתה לפי הדגמים המקובלים של עיצוב דמות במקרא.

4,440 מילים ,23 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
אישיותה של שרה
עיצוב הדמות
עיצוב דמותה של שרה בדרך ישירה
הופעה חיצונית
עיצוב דמותה של שרה בדרך עקיפה
דיבור
מעשים
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא

שרה היא אשת אברהם ואם יצחק , ראשונה בארבע האמהות.
נאמר על שרה שהייתה עקרה וכן תוארה בכתובים כאישה יפת מראה.
בעקרותה של שרי תולה הכתוב את מתן הגר שפחת שרי לאברם לאשה, ואת המאבק ביניהן.
שרה נפקדה רק בחסדי האל, ונתבשרה על כך מפי המלאכים, אלא ששרה כבר סירבה להאמין באפשרות שתלד בזקנותה וצחקה למשמע הבשורה. בצחוקה של שרה נתלה השם יצחק.

פקידתם של אברהם ושרה בבן, ביצחק, כרוכה בשינוי שמותיהם מאברם ושרי לאברהם ושרה (בראשית יז, ד-ה).

דמותה של שרה מצטיירת כדמות סבילה.
מטרת עבודתי היא לבדוק האם סיפור גירוש הגר מורה לנו על התפתחות בדמותה של שרה או שדמותה של שרה היא סטאטית ולא משתנה.

תחילה אציג את אישיותה של שרה אמנו. לאחר מכן אבחן את דמותה של שרה לפי הדגמים המקובלים של עיצוב דמות במקרא.

עיצוב הדמות מתחלק לשני חלקים: עיצוב דמות בדרך ישירה (המתבטא בהופעתה החיצונית של הדמות), ועיצוב הדמות בדרך עקיפה (המתבטא בדברי הדמות ובמעשיה).
על פי עיצוב דמותה של שרה אנו יכולים להסיק האם דמותה של שרה היא דמות סטאטית או דמות מתפתחת.

מקורות:

אמדור, מיכל (1994), "ויפקוד ה' את שרה", יהדות חופשית 13, תחיל"ה, ירושלים.
בר אפרת, שמעון (תשמ"ד), העיצוב האומנותי של הסיפור במקרא, הוצאת ספריית הפועלים, תל אביב.
ברט, אליעזר (תשנ"ד), "דמותה של שרה בנסיון הרביעי בפרשת יום ב'", המקרא בראי מפרשיו, הוצאת י"ל מאגנס, ירושלים.
גלמן, יהודה (תשנ"ז), "ותמת שרה", אקדמות ג', 83-91.
גרסיאל , משה (1987) מדרשי שמות במקרא , הוצאת רביבים, רמת-גן.
זקוביץ, יאיר (תשמ"ז), "האישה בסיפורת המקראית - מיתווה", בית מקרא ל"ב 14-32.
שראל יצחק, חסידה (תשמ"ח), "אברהם ושרי", אישי התנ"ך, ירושלים.
שראל יצחק , חסידה (1995), אוצר אישי התנ"ך דמותם ופעלם בפי חז"ל , הוצאת ראובן, ירושלים.
כהן, גבריאל חיים (תש"ן), "אברהם ושרה", מים מדליו, 121-124.
כהן, ישראל (תשכ"ד), "שרה אמנו", נשים בתנ"ך, תל אביב.
כהן, גבריאל חיים (תשנ"ז), "שיפוט מוסרי לדמויות מקראיות? דרכים במקרא ובהוראתו.
כהן,מנחם (עורך) (1997), מקראות גדולות בראשית חלק א', הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
מאיר, עפרה (תש"מ), "הסיפור הדרשני במדרש קדום ומאוחר", סיני פ"ו , רמ"ו- רס"ו.
מנדלקורן, נורית ( 1994), "אמם של כל ישראל כממשיכת אם כל חי", מכלול ח' 5-44.
ניהוף,מארן (תשנ"ג), "החשיבה האסוציאטיבית במדרש; דוגמת הפירוש של סיפור אברהם ושרה במצרים", תרביץ ס"ב, ג' , 339-359.
נשר, שמשון (תשנ"ד), "אברהם ושרה", שנה בשנה, 431-440.
עמנואלי, משה (תשי"ט), אברהם מול שרה והגר", בית מקרא ד'.
פליישמן, יוסף "גרש האמה הזאת ואת בנה", בית מקרא ב (קנ"ז).
צדוק, רן "שרה, שרי", אנציקלופדיה מקראית כרך ח' (תשמ"ב) 389-391.
צדוק, רן; ויינפלד ,משה "שרי, שרה", בראשית (עולם התנ"ך), עורך ויינפלד משה (תל אביב תשנ"ד) 121.
שפירא, אמנון "על מעמדה השוויוני של האישה במקרא" בית מקרא קנ"ט.
Leibowitz, Nehama (1981),"Sarah's Treatment of Hagar", Studies in Berershit (Genesis), The alpha press, Jerusalem, p. 153-157.
Sarna, Nahum M. (1966) " The Birth of Isaac and The Akedah", Understanding Genesis, New York, p. 154-166

תגים:

בראשית · אברהם · ישמעאל · אמנו · שרה · מקרא

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דמותה של שרה בסיפור גירוש הגר", סמינריון אודות "דמותה של שרה בסיפור גירוש הגר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.