היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 41026
הגדרות, סקירת ספרות, השתייכות מינית, מוסדות העוסקים בנערה במצוקה, דימוי עצמי והסתגלות, צורכי הנערות, טיפול וחוק הנוער.
4,185 מילים (כ-13 עמ'), 35 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63429
התפתחות שיפוט מוסרי בקרב נוער במצוקה.
8,108 מילים (כ-25 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69583
בחינת נושא הזנות והתמכרות לסמים כהשלכה של גילוי עריות בקרב נערות במצוקה.
5,108 מילים (כ-15.5 עמ'), 37 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20262
בדיקת מאפייני הנערות הפונות למוקדים השונים, הסיבות להעדפת מוקד אחד על פני האחר,סקירה תיאורטית,בדיקה אמפירית ועוד.
7,202 מילים (כ-22 עמ'), 33 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 32508
סקירה מקיפה של הבעיה והיקפה כולל מענים לבעיה, מדיניות וחקיקה בישראל.
4,267 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60865
הסיבות להידרדרותה של נערה וכיצד סיבות אלה משפיעות הן על תפקודה הרגשי המופנם והן על תפקודה הפיזי, המוחצן.
4,822 מילים (כ-15 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62306
סקירת הקשר בין אמונה לבין יכולת התמודדות.
5,698 מילים (כ-17.5 עמ'), 35 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66520
סקירת ספרות מחקרית והצעת תכנית התערבות.
9,593 מילים (כ-29.5 עמ'), 49 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68846
סקירת המצב, ההסדרים העקיפים, מצעי המפלגות (1996-2006) וועדת בראון (2003).
11,333 מילים (כ-35 עמ'), 43 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20