היישום אינו מחובר לאינטרנט

כוחה של אמונה בעת מצוקה

עבודה מס' 062306

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הקשר בין אמונה לבין יכולת התמודדות.

5,698 מילים ,35 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

הפסיכולוגיה של הדת מכירה ברעיון של התקדמות אל הישועה הרוחנית בדרך בלתי אמצעית, שהאדם זוכה לה בשעת ייאוש. היהדות השכילה לשלב את האמונה עם דרך החיים היומיומית ולהפחית את הניגודיות הנראית לעין שבין שתי הדרכים: המטאפיסית והפיסית. כוח האמונה הוא רצוני ותלוי ברצונו של האדם בבחירתו החופשית ("הכל תלוי בידי שמיים חוץ מיראת שמיים") אך כוחות חסד מיוחדים של ההשגחה הפרטית מסייעים בידי המאמין. יש הסבורים כי אמונה היא עניין שברגש ואין בה רציונאליות. כבר בתנ"ך מצויות תופעות לא רציונאליות באמונת העם: פעם הוא מאמין במשהו אחד ופעם הוא מאמין בהפך ממנו, והכל על פי הרגש שלו (זהר, 1986).
ואכן, ישנם מקרים רבים בהם אנשים טענו כי נרפאו ממחלות והצליחו להתמודד עם מקרים בעייתיים בזכות האמונה. האמונה היא מטאפיסית, ולכן ניתן לפרשה בצורות שונות.

מטרת העבודה
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את הקשר בין אמונה לבין יכולת התמודדות. תכליתה הוא לבחון האם לאמונה יש יכולת עזרה עצמית לאדם בעתות מצוקה. עתות מצוקה יכולים להיות מחלות, קשיים כלכליים, בעיות משפחתיות ועוד.
העבודה הנה תאורטית ואמפירית כאחד, כאשר בחלק האמפירי ירואיינו מספר אנשים אודות מצבי משבר בהם הם התנסו, וכיצד הם מעריכים את עזרת האמונה בנקודה זו.

תוכן העניינים:
מטרת העבודה
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
צורות אמונה
הקשר בין אמונה להתמודדות עם לחץ ומצוקה
3.1 הגדרת לחץ ומצוקה
סוגי לחצים
3.2 קשר בין חרדה לתנאי לחץ
3.3 השפעת הדת על ערכיו של הפרט והרגשתו
3.4 הקשר בין הדת להשפעת הלחץ
הסברים לכוחה של האמונה
4.1 האמונה בפסיכואנליזה
4.2 האמונה על פי הרב סולובייצ'יק
4.3 התמודדות עם מחלה/בעיות גופניות
4.5 האמונה בגיל המבוגר כעוזרת להתמודדות עם הקשיים
אמונה בכוחות צדיקים
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה

מקורות:

איילון, ע' (1989) "טיפול נפשי בנפגעי פעולות טרור, בתוך: חיים ד., איציקסון י., שפלר ג., (עורכים), פסיכופתולוגיה קצרת מועד- רקע טכניקות ויישום, ירושלים, אוניברסיטה עברית.
בן עמי י., "ספר מעשה ניסים", בתוך, יהדות מרוקו, ירושלים תשל"ו.
בן עמי י., הערצת קדושים בקרב יהודי מרוקו, ירושלים, 1984.
בק א.ט., (2001) אהבה אינה הכל, תל-אביב: דביר.
ברנע, ת וחביב ד' (1992) ההזדקנות בישראל בשנות ה- 90, ירושלים: אשל וג'וינט מכון ברוקדייל
גליצנשטיין, ח', שטיינזלץ ע', (תשמ"ג) הרבי- שלושים שנות נשיאות, כפר חב"ד.
גרין, י', קניין חיים, כפר חב"ד, תשמ"ח.
דשן ש., "ההילולות של יוצאי תוניסיה", בתוך שוקד מ' ודשן ש, (עורכים), תור התמורה, ירושלים, 1977.
וסרמן, א' (1992), איחור באבחון וטיפול בסרטן שד וסגנון התמודדות עם מצבי לחץ, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה. אריאלה וסרמן נפטרה בדמי ימיה בשנת 2002. ת.נ.צ.ב.ה.
זוהר, א' (1983) , ובחרת בחיים, ירושלים.
חזן, ח' (1984), הזקנה כתופעה חברתית, ת"א.
כהן, א' (1994), היבטים קיומיים בעולמן של נשים קשישיות יוצאות תימן, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ד.
לאו, י' (1984), "קידום לבבות ואיחוד כל פלגי העם", נעמת, ספטמבר.
משוניס, ג.ג. (1986), מבוא לסוציולוגיה, תל-אביב.
סדר, ס' (1989), דתיות של נשים יהודיות מעדות המזרח בירושלים, עבודה לשם קבלת תואר ד"ר, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
סולובייציק, הרב (1980), איש האמונה, פילדלפיה.
סולובייציק, הרב, על התשובה, ירושלים, תשמ"ט.
סורוצקי, ח' (1996) הקשר בין ערכים להסתגלות למצבי לחץ בקרב דתיים וחילוניים, עבודת MA, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.
סייבן ג., תולדות תורת המדינה,תל-אביב, 1970.
פרידמן, י. (1993). לחץ ושחיקה- גורמים ודרכי מניעה. מכון הנריטה סולד, ירושלים.
פרויד, ז' (1988), תרבות ללא נחת, תל-אביב: דביר.
קויפמן י. (1965), תולדות האמונה הישראלית, ירושלים.
קרייזמן, ב' (1996), "הקשר בין דתיות וערכים ובין התמודדות עם לחץ קיצוני בקרב מתנדבים וצוותי הצלה שפעלו באירועים מרובי נפגעים", אוניברסיטת ניופורט.
רוטשילד, ד' (1991), חזרה בתשובה- אופנה?, תל-אביב.
רונאל נ., ליברמן ג., (2001) "השינוי בהשקפת העולם אצל חברות או.איי בישראל במהלך ההחלמה" חברה ורווחה, ט"ו 2-3.
רונאל נ. (1995) "שילוב עזרה עצמית למכורים לסמים כחלק מהערכות טיפולית כוללת", חברה ורווחה, ט"ו, 23 עמודים 269-285.
שטיינזלץ, ע' (1983), התשובה, ירושלים.
Aviad J., (1980) "From Protest To Return- Contemporary Teshuva", Jerusalem Quarterly, 16.
BILU y, AND ABRAMOVITCH h (1985) :IN SEARCH OF THE SADDIQ.TEL AVIV 1985.
Berger P. Luckman T. (1966), The Social Construction Of Reality, New-York: Double Day.
Brody Elaine M. (1985), "Parents Care As Normative Family Stress", Gerontologist, 25,1 Pp.19-29.
Lowenstein A., (1989), Impact Of Institutional Placement Dicision Making Of Family Relations Of The Eldery, Paper Presented, At European Georontological Association, Dudrovnik, Yugoslavia.
Nemiroff Robert A., Colarusso Calvin A. (1990), New Dimensions In Development, N.Y, 1990, Pp.97-117.
Peregament K,I. The Psychology Of Religion And Coping New-York Guilford Press.
Shulman L., (1992), The Skills Of Helping Individuals Families And Groups, 3rd Ed), Peacock Publishing Inc, U.S.A.

תגים:

חזרה · בתשובה · לחץ · משבר · חרדה · רוחניות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כוחה של אמונה בעת מצוקה", סמינריון אודות "כוחה של אמונה בעת מצוקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.