היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 61066
ניתוח שני ציורים - "מפה" ו"מספרים לבנים".
1,593 מילים (כ-5 עמ'), 10 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 62058
סקירה על השפעת מלחמת ששת הימים מהבחינות הבאות - גיאופוליטית, טריטוריה וטריטוריאליזם אנושי, המפה הפוליטית הבינלאומית והשפעת המלחמה והשלום על המרחב.
13,596 מילים (כ-42 עמ'), 43 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 60336
ניתוח הארגון עפ"י מודל הערך המוסף ללקוח, מודל שרשרת הערך של פורטר, מפת השירות, תמהיל השיווק, קשרים עם לקוחות וספקים.
4,137 מילים (כ-12.5 עמ'), 25 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 60182
עבודה זו עוסקת בחדירת התורה הקלוויניסטית לצרפת והתפשטותה בשכבות האוכלוסייה השונות בשנות החמישים של המאה ה-16.
11,336 מילים (כ-35 עמ'), 10 מקורות, 294.95 ₪
עבודה מס' 51049
הארגון עליו נעשתה עבודה זו הוא ועד בית ולגביו נבדקה שרשרת ערך הלקוח.
1,992 מילים (כ-6 עמ'), 2 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 62253
סקירת המחקרים המרכזיים בתחום בניסיון למפות את הגורמים המשפיעים על ההתנהגות הפרו-סביבתית.
4,464 מילים (כ-13.5 עמ'), 40 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62265
מכיבוש העיר ע"י דוד המלך ועד מפת הדרכים . 2003
11,750 מילים (כ-36 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64899
סקירת "מפת ידע" של אל על ומוקדי הידע המדגימים באופן אינטגרטיבי את יכולות הליבה שהוצגו ביחס למתחריה בענף.
4,426 מילים (כ-13.5 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63708
בחינה של מספר היבטים של הגלובליזציה אשר להם יש נגיעה למפת התקשורת בישראל.
6,114 מילים (כ-19 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25