היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 50718
עבודה זו היא תכנית לשיווק הסדנא.
1,490 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50717
הכנת סדנא שמטרתה לעזור לנשים אלה להשתלב בתעסוקה.
1,803 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50601
סקירת אירועי ספטמבר השחור וניתוחם לפי מודל 'האינטרס הלאומי'. התייחסות למדינות השונות שהיו מעורבות באירוע במעגל הצר ובמעגל הרחב.
3,598 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60195
מסכם 4 ביט ויחידה להחלפת 2 ביטים לפי שיקולי מינימום הספק.
3,196 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 60356
בחינת היסודות החזותיים במחזה.
3,094 מילים (כ-9.5 עמ'), 1 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 64440
האם הגדלת הקצבאות מקטינה את כמות העניים או גורמת ליותר אנשים לצאת ממעגל העבודה.
6,086 מילים (כ-18.5 עמ'), 21 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 62060
עבודה המנסה להוכיח את הטענה כי גיבוש הזהות העצמית של המספר מתאפשרת על ידי עימותו עם המעגלים הסובבים אותו - המשפחה והסביבה.
6,474 מילים (כ-20 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60828
בחינת מהלכיו של ר' יצחק הכהן לגילוי מעגלי האצילות השונים, המשתמעים מתוך מעשה המרכבה לחיוב ולשלילה.
4,421 מילים (כ-13.5 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66971
בדיקת אחוז הפסילות בתהליך הייצור של מעגלים מודפסים באמצעות רגרסיה רבת משתנים.
2,688 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18