היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 33432
רקע תיאורטי, הנחות יסוד, פתרונות לטווח קצר ולטווח ארוך ובחירת אסטרטגיה עסקית.
2,471 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 50349
מחקר זה מציג פעילות של הקמת "מסעדה" כאמצעי לטפח מיומנויות שונות אצל ילדי הגן.
8,652 מילים (כ-26.5 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60477
סקירת המצב הקיים במלון מההיבט השווקי, עריכת מחקר שווקים והצעת תכנית עסקית להגדלת היקף הפעילות במסעדה ובמלון.
11,445 מילים (כ-35 עמ'), 8 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60713
בחינת תיפקודה של המסעדה הירושלמית ברמת המקרו והמיקרו תוך שימוש במודלים שונים להערכת פעילותה.
2,606 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 65383
הכנסה של מערכת מידע למסעדה ('קפה מצדה') על בסיס מודל רציונאלי ברור, כולל ניתוחי סביבה עסקית במגוון כלים ומודלים.
5,591 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 65426
סגנונות הניהול הקיימים במסעדת 'קפה מצדה'.
3,950 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65905
הערכת הגורמים מאחורי הבקרה והתפעול במסעדת 'קפה מצדה', כארגון שהוא חלק מתעשיית התיירות והשירותים.
9,642 מילים (כ-29.5 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67517
העבודה כוללת דיון ב: SERVQUAL ,SERVICESCAP, תכנית לניהול מלאי ולניהול קיבולת במסעדה, מודל הפערים מטריציית חשיבות ביצועים.
7,435 מילים (כ-23 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67653
יצירת תפריט יין למסעדת שף בארץ.
1,084 מילים (כ-3.5 עמ'), 0 מקורות, 132.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23