היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 50404
עבודה זו מדמה משא ומתן בין שלוש חברות בניה למנהל ממשלתי בעניין מכרז לבנית שכונה חדשה.
3,270 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 62959
השפעת חוק חובת מכרזים על חוק שיוויון הזדמנויות בתעסוקה.
9,727 מילים (כ-30 עמ'), 48 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 70653
האם יש מקום לפצות את הזוכה במכרז ולפי אלו דינים.
8,219 מילים (כ-25.5 עמ'), 35 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 40961
תיאוריות, מכירת חברות בישראל, הצהרות ערך, הכרזות מחיר במכרזים וביקורת.
11,926 מילים (כ-36.5 עמ'), 17 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 68036
האם ראוי לחייב גופים אלה בחובת עריכת מכרז על כל עסקת רכישה ומכירה בהתאם לדין החל על רשויות מנהליות "רגילות".
12,632 מילים (כ-39 עמ'), 57 מקורות, 580.95 ₪
עבודה מס' 67530
האם אי עמידה בערבות בנקאית מהווה אי עמידה בתנאי סף במכרז?
6,252 מילים (כ-19 עמ'), 25 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70513
תורת המכרזים ומכירות פומביות וקרטלים- ניתוח מודלים, הרחבת מודל וניתוח ספרות המשך.
3,882 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 67430
האם הרשות המנהלית פועלת בשקיפות מלאה במכרז המוצע על ידי המדינה והאם המדינה מאפשרת פיקוח ציבורי במצבים של מכרזים הקשורים בשירותים החיוניים למדינה.
8,120 מילים (כ-25 עמ'), 68 מקורות, 556.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8