היישום אינו מחובר לאינטרנט

ביטול מכרז על ידי ועדת המכרזים

עבודה מס' 070653

מחיר: 249.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם יש מקום לפצות את הזוכה במכרז ולפי אלו דינים.

8,219 מילים ,35 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

הליך המכרז מקנה למפרסם לגוף ציבורי את האפשרות לבחור את ההצעה הטובה ביותר עבורו וביחס למציעים, הרי שהמכרז מעניק להם הזדמנות שווה להשתתף בפעילות העסקית, כחלק מעיקרון השוויון החל על רשויות וגופים ציבוריים.
מכרז הוא לעשה סוג של ניהול משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה בדרך של תחרות מאורגנת, שוויונית ויעילה.
מטרתו של המכרז ולאו דווקא מרכז מול רשות ציבורית, הוא להגשים יעדים של שוויון מהותי, יעילות והתקשרות ללא משוא פנים.
המקורות המהותיים של דיני המכרזים יונקים הן מהמשפט הציבורי/מנהלי והן מהמשפט הפרטי/דיני החוזים.
כאשר רשות ציבורית מנהלת מכרז חלה עליה "דואליות נורמטיבית", דהיינו - נורמות של המשפט הציבורי ונורמות של דיני החוזים כאחד.
לעיתים, המשתתפים במכרז נתקלים בסיטואציה בה המכרז בוטל, בין אם בשלב ראשוני ובין אם בשלב מתקדם. ביטול המכרז יכול להתבצע על ידי שני גורמים: הראשון, על ידי ועדת המכרזים, והשני על ידי בית משפט בשל פגם שנפל בהליך המכרז. תקנות חובת המכרזים אינן מתייחסות כלל לשיקולים שעל ועדת המכרזים לשקול בבואה להחליט על ביטול המכרז ואין הן מתייחסות להיקף שיקול הדעת המסור לה בהחלטה מעין זו.
ישנם מקרים בהם הועדה החליטה שלא כדין על ביטול המכרז, ועומדת למשתתפים הזכות להתנגד לביטול.
הדיון המשפטי המרכזי בדיני המכרזים עוסק ברובו ביחסים המשפטיים בין עורך המכרז לבין אחד המשתתפים במכרז שלא זכה במכרז, והמקרה הנפוץ ביותר הינו עתירה המגיש מתמודד שלא זכה במכרז הסבור כי החלטתה של ועדת המכרזים מקפחת אותו, לקבלת צו מניעה ולפסילת תוצאות המכרז.
אין מחלוקת כי עומדת למי שנדחתה הצעתו במכרז, שלא כדין, עילת תביעה לפיצויים נגד בעל המכרז. עילה זו תעמוד לזכות התובע במקרים בהם התרשלה ועדת המכרזים במילוי תפקידה, לדוגמא: כאשר נפל פגם במסמכי המכרז, ו/או כאשר ניסוח מסמכי המכרז היה באופן מטעה או רשלני, ו/או כאשר ניהולה המכרז עצמו היה באופן רשלני ו/או חסר תום לב.
בעבודה זו נתמקד בביטול מכרז על ידי ועדת המכרזים בשלבים מאד מתקדמים של המכרז, והשיקולים שעל הרשות לשקול בבואה לבטל מכרז.
לאור העובדה כי כספי הרשות המתקשרת במכרז הם כספי הציבור ומתוך ההנחה שבעסקאות בהן מתקשרת המדינה, גלומה טובת הנאה לציבור בכללותו, יש לציבור אינטרס לגיטימי (ואף זכות) לקיומה של ביקורת שיפוטית ביחס לקריטריונים לפיהם תבחר הרשות להתקשר עם אחד המציעים במכרז. בין יתר הסמכויות המוקנות לרשות בהליך המכרז, הינה הסמכות לבטל את המכרז במקרה שיש הצדקה לכך, והטעמים לכך הם רבים ומגוונים. בנוסף נפתח כאן פתח לגמישות יתר והעדפה אסורה.
מצד שני, ביטול המכרז לאחר פתיחת המעטפות יוצר פגיעה באינטרס ההסתמכות ואינטרס הציפיה של המציעים.
בסופה של עבודה זו ועל בסיסה, ננסה לגבש את עמדת בית המשפט בישראל ביחס לשיקולים שנתגלו כמצדיקים את ביטול המכרז ע"י ועדת המכרזים ונראה אם קיים איזון בין אינטרס הציפיה של המציעים לבין האינטרס הציבורי.

ולכן שאלת המחקר בעבודה זו היינה : מתי ולפי אלו דינים יינתנו סעדים ופיצויים לזוכה שמכרזו בוטל ע"י ועדת המכרזים?
על מנת לענות על שאלה ראשית אבחן את השיקולים של ועדת מכרזים על בסיס הפסיקה של השנים האחרונות ואנסה להגדיר את מתחם הסבירות עבור ביטול המכרז לאחר בחירת הזוכה, כמו כן אנסה לראות האם מבחינת הדין והחוק דיני המכרזים דומים לדיני החוזים לצורך קיומם של תרופות בשל ביטולו של מכרז.
לאחר מכן איעזר בחוקים ואסקור את פסק הדין המרכזים שניתנו בנושא את ההתייחסויות השונות לנושא זה בפסיקה ובספרות הישראלית ולבסוף אסכם ואנתח האם עניתי על שאלת המחקר - מהם הסעדים והפיצויים המקובלים לאותו זוכה במכרז, שמכרזו בוטל ע"י ועדת המכרזים, ומתי ולפי אלו דינים הם יינתנו.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. ביטול מכרז ע"י ועדת המכרזים
3. השוואה בין דיני חוזים לדיני מכרזים
4. בחינת שאלת המחקר - מתי ובאילו מקרים יפצו את הזוכה ולפי אלו דינים
5. מסקנות וסיכום.
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המכרז הינו כלי באמצעותו יכולה רשות מקומית כזו או אחרת להזמין שירותים או עבודה כלשהיא הנדרשת עבורה. המכרז מטרתו הוא לשרת את מטרותיה, לנושא או עניין בהם היא חפצה.
בהליך המכרז, יש לפעול בהתאם לתקנות, כדי להשיג את התוצאה הרצויה וככל שעורך המכרז יפעל שלא בהתאם לתקנות הרי שהדבר עלול לחבל בתוצאות המכרז.
הליך המכרז שואף ליצור התקשרות אופטימאלית בין הרשות לבין בעל עניין.
לכל מכרז ציבורי מטרה כפולה משני היבטים שונים :
א) מבחינת בעל המכרז ב) מבחינת המציעים בכוח.
" מבחינת בעל המכרז, הרי שלנגד עיניו עומדת המטרה להשיג הצעות מתאימות רבות ככל האפשר, שמהן יוכל לבחור את ההצעה הטובה והנוחה לו ביותר, ואילו מבחינת קהל הקבלנים הבאים בחשבון כמציעים, הרי שהמכרז פותח בפניהם האפשרות לזכות בעבודה המוצעת על יסוד של התחרות הוגנת בתנאים של שוויון". (1)

תגים:

פיצוי · פיצויים · מכרזים · חוזים · ביטול · ועדת מכרזים · שוויון · הפרה · ביטול מכרזים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ביטול מכרז על ידי ועדת המכרזים", סמינריון אודות "ביטול מכרז על ידי ועדת המכרזים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.