היישום אינו מחובר לאינטרנט

ביטול עסקאות כתוצאה מהעדפת נושים

עבודה מס' 065140

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה זו תתמקד ב"העדפת נושים" שהיא העילה "הקלאסית" לביטול עסקאות בדיני פירוק.

10,140 מילים ,30 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

משנקלע חייב לחדלות פירעון, כל הנושים בו נעשים קשורים זה לזה, במובן זה שההתמודדות עם כל נושה ספציפי משפיעה בצורה ישירה על מעמדם של יתר הנושים וזכויותיהם. כל עוד החייב הוא בר-פירעון, קיומו של נושה אחד אינו "מעניין ממש" את הנושים האחרים. ה"קירבה" הפיננסית בין הנושים נוצרת עקב חדלות- הפירעון של החייב(1).
ניתן להמשיל(2) את המצב לקבוצת אנשים המתכסים בשמיכה גדולה ורחבה. כל עוד השמיכה גדולה דיה לכיסוי כל קבוצת האנשים, לא יריבו האנשים ביניהם היכן ישכב כל אחד ולצד מי ישכב. אולם, ברגע שהשמיכה "מתקצרת" ואינה מספיקה כדי לכסות את כולם יפרוץ ביניהם ריב והם יתחילו למשוך את השמיכה מצד לצד- כל משיכה חושפת את הצד השני לצינה. כזה הוא היחס בין הנושים השונים של חדל הפירעון. כל פירעון לנושה מסוים, חושף את הנושים האחרים של חדל הפירעון למצב פיננסי גרוע יותר.
כאשר חייב נקלע למצב פיננסי כאמור, נדרש טיפול משפטי מסוג אחר במכלול חובותיו: נפתחים הליכים קולקטיביים ואלו הם הליכי הפירוק(3). הליכים אלה מתמודדים עם מכלול הגורמים הקשורים בחדל הפירעון באופן ריכוזי. ההתמודדות הקולקטיבית מאפשרת התייחסות מתוך הסתכלות רחבה, שכל פעולה בה נשקלת לפי השפעתה על קופת החייב ומכלול הזכויות של הנושים. מעתה ואילך הטיפול יהיה חלק מטיפול כוללני ומקיף, המביא בחשבון את השלכות הפעולה על קופת חדל-הפירעון .
העברה לידי נושה היא בדרך כלל לשם פירעון חובו של החייב. וכעיקרון, אין פעולה כשרה וחיובית יותר מפירעון חוב של על ידי חייב לנושהו(4). הבעיה היא כאשר פריעת החוב נעשית בזמן ההתדרדרות הפיננסית של החייב שמשפיעה על קופת חדלות-הפירעון ועל שאר הנושים או במילים אחרות: מהווה "קיצור השמיכה". בשל האפקט של "קיצור השמיכה", כשרותה העקרונית של פעולת ההעברה לנושה נפגמת.
דיני הפירוק שהנם קולקטיביים כאמור לעיל, מתמודדים בדיעבד עם פעולות כאמור בתקופת ההתדרדרות הפיננסית של החייב (ערב הפירוק). הרעיון היסודי, העומד בבסיס הפירוק הוא הרעיון של שוויון בין הנושים(5). העיקרון היסודי הנדון עלול להיות מסוכל באמצעות העדפה של נושים מסוימים, שהחברה תטיב עמם כאשר היא חשה שסופה קרב. כדי למנוע מצב זה כוללים דיני הפירוק הוראות מיוחדות, העוסקות בביטולן של עסקאות, שיש בהן כדי לפגוע בעיקרון השוויון .
עבודה זו תתמקד ב"העדפת נושים" שהיא העילה "הקלאסית" לביטול עסקאות בדיני פירוק. תקיפת העסקאות נעשית בדיעבד וכפי שנראה בהמשך היא יכולה להביא לביטולן.
---------------------------------------------------------------------
1. .T.H. Jackson "Avoiding Powers in Bankruptcy" 36 Stan. L Rev. (1984) 725, 757
2. ד. האן, "העברת ערך לנושה והמחאת זכות על-ידי נושה: על העדפת נושים בחדלות פירעון", מחקרי משפט טז (תשס"א), 197.
3. בישראל קיימת כפילות מושגית ביחס לטיפול המשפטי הקולקטיבי בחייבים חדלי- פירעון. כאשר מדובר בחייב בשר ודם מכונה ההליך הקולקטיבי הרלוונטי פשיטת רגל, בעוד כאשר מדובר בחברה או באגודה שיתופית מכונה ההליך פירוק. לצורך הנוחיות המושגית בלבד, אכנה בעבודה זו את שני ההליכים הקולקטיביים האמורים כאחד "פירוק".
4. ראה: ערכין כב, א; משנה התורה לרמב"ם, הלכות מלוה ולוה, פרק ב, הלכה ד ("פריעת בעל חוב מצווה").
5. השוויון אינו שוויון טכני, אלא חלוקה שוויונית בהתאם לסדר העדיפויות של סוגי הנושים הנהוג בפירוק.

קטע מהעבודה:

עצם הצורך בדין העדפת נושים אינו שנוי כמעט במחלוקת . עם זאת מהותו של דין זה ותכליתו אינן מוסכמות. בטרם נפתח דיון בפרטיו ודקדוקיו של דין ההעדפה כפי שהוא מעוגן בסעיף 98(א) לפקודת פשיטת הרגל , החלק הראשון של עבודה זו מבקש לעמוד בקצרה על התכליות השונות שדין העדפת הנושים בא להגשים.

תגים:

אסורה · העדפה · חברות · כינוס · נושים · נכסים · פירוק · פשיטת · רגל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ביטול עסקאות כתוצאה מהעדפת נושים", סמינריון אודות "ביטול עסקאות כתוצאה מהעדפת נושים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.