היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 69985
בחינת מאפייני עבודה של מתרגמי כתוביות סדרות טלוויזיה אמריקאיות בצרפת.
7,332 מילים (כ-22.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 41048
המשפחה כמושג חברתי, השינויים בתקופה המודרנית, חלוקת התפקידים בבית, המשפחה האידיאלית וניתוח מקרים.
8,715 מילים (כ-27 עמ'), 5 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 65271
הופעת הטלוויזיה והשפעתה על המרקם החברתי-ישראלי.
7,552 מילים (כ-23 עמ'), 27 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60988
סקירת תופעת הרדיו הפיראטי בעשור האחרון תוך התייחסות להתמודדות רשויות השלטון עם התופעה.
9,467 מילים (כ-29 עמ'), 34 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63140
ניתוח על פי הגישה התרבותית והגישה המעמדית.
4,011 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 62665
מיסוד תופעת העבדות הצבאית ע"י אבו מוסלם.
2,948 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50572
השוואת תהליכי המיסוד של שתי החברות.
10,097 מילים (כ-31 עמ'), 24 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21164
סקירת תנועה חברתית למען החיות, בדיקת תהליכים אותה עמותה עוברת מהיווסדה ועד מיסודה כולל ראיונות ומסקנות.
2,925 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 70633
סקירת הגישות הפמיניסטיות השונות ואת התייחסותן לתופעת הזנות; גישת הניתוח המשפטי-קולנועי ומטרתו, כפי שהוצגה ע"י ד"ר אורית קמיר, ואנתח את הסרט מונסטר לפיה.
8,158 מילים (כ-25 עמ'), 22 מקורות, 399.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16