היישום אינו מחובר לאינטרנט

מיסוד הטלוויזיה בחברה הישראלית כקנה מידה להערכת משמעותה בתרבות הלאומי

עבודה מס' 065271

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הופעת הטלוויזיה והשפעתה על המרקם החברתי-ישראלי.

7,552 מילים ,27 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

העבודה מתתמקדת בשני היבטים מרכזיים:
I.השפעת כניסת המדיום הטלוויזיוני על דפוסי צריכת תרבות הפנאי בחברה הישראלית.
II.השפעת הופעת הטלוויזיה על ערכי התרבות, כפי שהשתקפו במערכת תפיסות העולם והאוריינטציות הערכיות שאפיינו את החברה הישראלית.
מתודולוגיה: היבטים אלו יבחנו במסגרת ראיונות אישיים עם פלח אוכלוסייה בחתך גילאי: ילידי השנים 1920-1940. קבוצה זו היוותה חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית ששילבה בתוכה את המדיום הטלוויזיוני והחשיפה לו במסגרת החברתית-תרבותית, ויתרונה טמון ביכולת הערכת התמורות התרבותיות והחברתיות במשך תהליך ההסתגלות לעידן הטלוויזיוני, על השלכותיו השונות.
במקביל, יתושאלו הנחקרים אודות תחושות ההשתייכות למסגרות חברתיות הממוקמות על רצף אישי-לאומי, וסדר חשיבותן היחסי בעיניהם כקנה מידה להערכת ערכים, נורמות ודפוסי התנהגות שהבנו, בראייתם, את תפיסת עולמם בתקופה זו.

תוכן עניינים:
מבוא
על טכנולוגיה וחברה: האם הגולם גבר על יוצרו?
"אל תקרא לי עם" - על משפחה וקהילה, אומה וחברה
בין המרחב הפרטי לציבורי: הטלוויזיה הישראלית כמתווך
מהלך המחקר
"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" - ממצאים ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח א' -שאלות מנחות במסגרת הראיון

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את תמלילי הראיונות.

קטע מהעבודה:

משמעויות השינויים בסביבה התקשורתית נחקרו בעיקר במחצית השנייה של המאה העשרים, עם כניסת הטלוויזיה לעולם המערבי. נקודת ההשקה בין העבר ועתיד, המסורת והקדמה, ההמשכיות והמהפכנות, היוותה את תחילתה של הגישה הביקורתית אשר ניתחה את עוצמתם של החידושים, השפעתם על הסדר החברתי והיחסים בין השינוי הטכנולוגי לשינוי החברתי.
במהלך שנות השישים והשבעים עמדה הטלוויזיה במוקד השיח האקדמי, ומחקרים אודותיה בסוגיות חקר קהלים, תרבויות וחינוך תפסו מקום נכבד בשדה המחקרי, תוך התמקדות בגישות תיאורטיות שונות: "התפתחותן של גישות רב-תחומיות השזורות בשיטות מתודולוגיות במחקרים אודות הטלוויזיה השתקפו בתיאוריות ניאו-מרקסיסטיות ופמיניסטיות ביקורתיות אשר התייחסו למיקום הטלוויזיה בחיי היומיום המשפחתיים והאישיים" (Spigel & Cutrin, 1996:7).

תגים:

איכותנית · המונים · חברתית · טכנולוגיה · טלביזיה · טלוויזיה · ישראלית · מתווכת · סולידריות · פרט · שיטה · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מיסוד הטלוויזיה בחברה הישראלית כקנה מידה להערכת משמעותה בתרבות הלאומי", סמינריון אודות "מיסוד הטלוויזיה בחברה הישראלית כקנה מידה להערכת משמעותה בתרבות הלאומי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.