היישום אינו מחובר לאינטרנט

מיסודו של השסע העדתי בישראל

עבודה מס' 063140

מחיר: 155.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח על פי הגישה התרבותית והגישה המעמדית.

4,011 מילים ,10 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

מחקרים העוסקים באי שיויון עדתי בישראל, מצביעים באופן שיטתי על מעמדם הסוציו-אקונומי הנמוך של יוצאי אסיה-אפריקה בהשוואה למעמדם של יוצאי אירופה-אמריקה.
מעמדם הנמוך של יוצאי ארצות המזרח התמסד בצורות שונות- בחינוך, בתעסוקה, בשכר ובתחומים נוספים כמו בפעילות פוליטית ותרבותית. מטרת העבודה היא לבחון מהם התהליכים והתופעות שהובילו לפערים בין הקבוצות ולמיסודו של השסע העדתי בישראל.
הניתוח יעשה תוך התמקדות בשתי גישות מרכזיות ליחסי עדות בישראל, המעלות הסברים שונים לפער בין העדות ולמיסודו של השסע העדתי:
(1) הגישה התרבותית, הרואה את הגורם לשסע העדתי כגורם תרבותי. גישה זו מדגישה את הבדלי התרבות, המסורת, הזהות והמנטליות שהובילו לחוסר התאמתם של עדות המזרח לחיים בחברה מערבית מודרנית. על פי גישה זו יש צורך בקבלת ערכי היסוד של החברה הישראלית המערבית על ידי עדות המזרח, כאשר חינוך ואינטגרציה הינם התהליכים המרכזיים שיביאו לטמיעה תרבותית וחברתית של הקבוצות האתניות.
(2) הגישה המעמדית, הרואה את הגורם לשסע העדתי כגורם כלכלי. גישה זו מתייחסת לחלוקת העבודה העדתית, כאשר כתוצאה מתהליכים היסטוריים, הבעלות על הכלכלה וניהולה היא בידי האשכנזים, המנצלים כוח עבודה זול של עולים מעדות המזרח. לפי גישה זו, היחסים העדתיים דומים ליחסים מעמדיים, כאשר קיימת חלוקה לא שוויונית של משאבים כלכליים. הפתרון לשינוי המצב מצוי בידיהם של בני העדה המזרחית, עליהם להשתחרר וליצור בארץ תשתית כלכלית אזורית משלהם.
בניתוח אתייחס לאספקטים של אי שיויון עדתי הבאים לידי ביטוי בהשכלה, בתעסוקה ובשכר, מאחר והם תורמים להבנת תהליכי הריבוד העדתי ולהסברת הפערים ברמת ההישגים החברתיים-כלכליים של הקבוצות. לבסוף, אנסה להכריע מבין שתי הגישות ואציין איזו מבין שתיהן עדיפה לפי דעתי.

מקורות:

איזנשטדט, שמואל נח. "התפתחות הבעיה העדתית בחברה הישראלית". ש"נ איזנשטדט, מ' ליסק, י' נהון (עורכים), בתוך עדות בישראל ומיקומן החברתי, ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1993. עמ' 1-32.
איזנשטדט, שמואל נח. "קליטת העולים, השתלבותם והתפתחות הבעיה העדתית", ש"נ איזנשטדט החברה הישראלית בתמורתיה, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, 1989, עמ' 304-337.
הורוביץ, דן, ליסק, משה. מצוקות באוטופיה: ישראל- חברה בעומס יתר, תל אביב, הוצאת עם עובד, 1990.
הכהן, דבורה. "עלייה וקליטה", מתוך יער, אפרים ושביט זאב (עורכים), בתוך מגמות בחברה הישראלית , 2001, פרק 4 עמ' 365-477 .
כהן, ינון. "פערים סוציו אקונומים בין מזרחים ואשכנזים , 1975-1995". סוציולוגיה ישראלית, א,1, 1998, עמ' 115-134 .
נהון, יעקב. "התרחבות ההשכלה ומבנה הזדמנויות התעסוקה", ש"נ איזנשטדט, מ' ליסק,י' נהון (עורכים), בתוך עדות בישראל ומיקומן החברתי, ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1993, עמ' 33-46.
סבירסקי, שלמה. לא נחשלים אלה מנוחשלים, (חיפה: מחברות למחקר ולביקורת). 1981.
סמוחה, סמי. "שלוש גישות בסוציולוגיה של יחסי עדות בישראל",מגמות, כרך 2-3 ,1984. עמ' 169-206 .
שוחט, אלה. "המזרחים בישראל: הציונות מנקודת מבטם של קורבנותיה היהודיים", בתוך: מיכאל ורשבסקי (עורך) המהפכה המזרחית (קובץ מאמרים), ירושלים: המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית,1999, עמ' 11-63.

תגים:

מעמדית · עדתיים · פערים · תיאוריה · תרבותית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מיסודו של השסע העדתי בישראל", סמינריון אודות "מיסודו של השסע העדתי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.