היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67375
בחינת מעמד המוסיקה הים תיכונית במפת תרבות הישראלית.
6,401 מילים (כ-19.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60587
בחינת הטענה כי קומדיית המצב הישראלית משקפת את המציאות החברתית הישראלית המשתנה.
7,016 מילים (כ-21.5 עמ'), 13 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66053
החלל כחלק דומיננטי בשדה הקרב העתידי: תכנית החלל הישראלית, חזונה והישגיה.
4,239 מילים (כ-13 עמ'), 24 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 41285
סקירה היסטורית של המוסיקה המזרחית בארץ והתייחסות הרדיו אליה, תוך מתן דוגמאות.
7,817 מילים (כ-24 עמ'), 7 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 51038
בחינת פולחן הילדות תוך התייחסות לגורמים הכלכליים, תרבותיים וכו'.
6,306 מילים (כ-19.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20075
הצגת הנושא, סקירת ההיבט האנושי במוסיקה, סקירת הספר "מוסיקה ורגשות" וצורות הביטוי השונות לנושא.
4,949 מילים (כ-15 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68969
בחינת הקשר בין תופעת ההתנחלויות הישראלית לבין השסעים השונים הקיימים בחברה הישראלית.
1,469 מילים (כ-4.5 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60581
מדיניות הישראלית בעת האינתיפאדה אל מול המדיניות הישראלית בתקופת פעולות התגמול בשנים . 1954-1956
2,673 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 68757
אופני הייצוג וההסמלה של פלחי האוכלוסייה השונים בחברה הישראלית, בזיקה לערכי ה"מוסר", כפי שהללו מופיעים בתוכנית המציאות של הכט: "מה אתם הייתם עושים?"
4,640 מילים (כ-14.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100