היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 64445
סקירת השיטות השונות של מדידת העוני וביצוע חישוב לפי אחת השיטות - שיטת לוח הרגישות של בומן (Buhmann).
4,611 מילים (כ-14 עמ'), 16 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 50906
הגדרת העוני והכלים בהם הוא נמדד, אפיון העוני בישראל ובחינת מרכיבי מדיניות כלפי העוני.
9,708 מילים (כ-30 עמ'), 0 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 69355
סקירת מחקרים אמפיריים במטרה לענות על השאלה: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
9,949 מילים (כ-30.5 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66062
הפוטנציאל של התיירות ככלי לצמצום העוני בעולם: האם מדובר באמת באסטרטגיה שמפיקה תוצרים?
4,991 מילים (כ-15.5 עמ'), 24 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 68917
בחינת השפעת תשלומי העברה על רמת העוני בישראל.
6,616 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67413
כיצד השפיעו גלי העלייה על תופעת העוני בקרב האוכלוסיה בישראל מקום המדינה ועד היום.
13,547 מילים (כ-41.5 עמ'), 31 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 67605
אקונומטריקה יישומית - מדידה כמותית ובדיקת השפעתה בנושא העוני בארה"ב.
1,140 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69542
האם מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל בשנות האלפיים הנגזרת מהמדיניות החברתית משפרת או מרעה את מצב העוני?
14,321 מילים (כ-44 עמ'), 13 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 63214
בחינת סקרי הכנסות ונתוני הביטוח הלאומי.
4,904 מילים (כ-15 עמ'), 11 מקורות, 332.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22