היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 88
עבודה מס' 61121
הבעיות שהתעוררו בעשורים האחרונים בתחום זה, ותחולת הדינים הקיימת והרחבתם בראי המשפטי התקדימי, מעבר לגדרי החוק.
2,391 מילים (כ-7.5 עמ'), 12 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61021
מדוע בנים בוחרים פחות במגמת תיאטרון בבתי הספר התיכוניים מאשר בנות.
7,270 מילים (כ-22.5 עמ'), 17 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60982
כיצד משפיעים היבטים כגון משפחה, חברים, בני זוג, קבוצת השוים, ומסלול\מגמה על הציונים של המתבגר.
1,974 מילים (כ-6 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60977
מורכבות העניין הדמוגרפי בירדן - הרכבה של האוכלוסייה בירדן, גודלה, שינויים שעברה לאור אירועים היסטוריים ואחרים, בעיות, מגמות ושינויים.
4,701 מילים (כ-14.5 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61306
עבודה המנסה לעמוד על הסיבות למיעוטם של שטחים פתוחים עירוניים ולהצביע על מגמות עתידיות להגדלתם של שטחים מסוג זה.
7,448 מילים (כ-23 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61527
בחינת נושא ההתעללות במגמה לאתר באופן יזום את התלמידים נפגעי ההתעללות ולדווח עליהם לשירותי הרווחה לשם טיפול.
12,251 מילים (כ-37.5 עמ'), 42 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66337
הקשר שבין קבלת החלטות בבחירת מגמה לבין רמת הדתיות ומין הבוחר.
5,800 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61882
תהליכים ומגמות בשנים 1948-95.
2,937 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61815
סקירת מאמרים.
7,471 מילים (כ-23 עמ'), 60 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 88