היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 70029
האם קיים קשר בין רמת לקות שמיעה ועצם הימצאותה של לקות זו לבין הימצאות הפרעת קשב ויכולת הקשב של הילד.
5,758 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 67407
שיטות ההוראה לקריאה, הקניית האוריינות ופיתוחן כמטרות החשובות ביותר בחינוך ילדים עם לקות קריאה בכלל ובקרב ילדים עם לקות שמיעה בפרט.
12,142 מילים (כ-37.5 עמ'), 58 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64291
עבודה זו חוקרת את הדומה והשונה בין ליקוי קריאה וליקוי ADHD
7,902 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66356
בדידות ואיכות-חיים בקרב קשישים לקויי-שמיעה בהשוואה לקשישים ללא לקות שמיעה.
12,737 מילים (כ-39 עמ'), 76 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 50534
בעבודה זו מוצגים שלבי התפתחות העובר וחושיו, ובמיוחד חוש השמיעה.
3,810 מילים (כ-11.5 עמ'), 3 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 69564
סקירת ספרות קצרה על תפיסת הזמן בקרב ילדים תוך התייחסות לתפיסת הזמן אצל ילדים לקויי השמיעה.
2,111 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67278
הילד לקוי השמיעה, צרכיו ומקומו בחברה.
7,084 מילים (כ-22 עמ'), 13 מקורות, 180.95 ₪
עבודה מס' 69275
בחינת חוויותיה הרגשיות של אישה עם לקות למידה, באמצעות ראיון.
4,850 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60973
סקירה תיאורטית של תהליך התפתחות השפה בקרב לקויי שמיעה לעומת ילדים שומעים.
7,398 מילים (כ-23 עמ'), 6 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25