היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 64206
אינדיבידואליות, קולקטיביזם ומידת דתיות כגורמים המשפיעים על מידת התמיכה במדיניות רווחה.
4,350 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66212
בחינת התמודדותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית עם סוגיית הפעלת כוח בחקירות השב"כ באמצעות אירועים מרכזים (נאפסו, קו 300).
17,664 מילים (כ-54.5 עמ'), 40 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60241
מהי התרומה של סיקור האזרחים הערבים (במסגרת אירועים בעלי אופי פוליטי) בעיתונות העברית ,ללגיטימציה או דה - לגיטימציה של מאבקם.
6,857 מילים (כ-21 עמ'), 13 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 63790
מהי התרומה של סיקור ערביי ישראל בעיתונות העיברית ללגיטימציה או דה-לגיטימציה של מאבקם והאם חל שינוי בצורת הסיקור במהלך השנים.
4,672 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 62916
הלגיטימציה למעשים אסורים בספרות הילדים העברית של תקופת השואה.
5,668 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 63299
כיצד השיגה סוריה לגיטימציה להתערבותה בלבנון.
5,881 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64721
האם קיום המוסדות החלופיים למוסד הרבנות בישראל בעניין הסדרת הנישואין מעיד על משבר לגיטימציה של הרבנות ושל המדינה בהקשר זה?
6,668 מילים (כ-20.5 עמ'), 15 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 62530
ניתוח משפטי - מוסרי באשר ללגיטימציה לפעולה.
9,300 מילים (כ-28.5 עמ'), 24 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66274
האם ישנה לגיטימציה של החברה בישראל כלפי אלימות וכלפי אנשים הנוקטים באלימות
10,673 מילים (כ-33 עמ'), 24 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14